Bankinfomatiepunt Dommelhuis
Bankinfomatiepunt Dommelhuis Foto: Ingezonden

Bankinformatiepunt

woensdag 17 april 16:00 - 17:00

Na de succesvolle proefperiode van mei tot en met juli 2023 zijn de samenwerkende partijen tot de conclusie gekomen dat er veel behoefte is aan een Bankinformatiepunt voor senioren. Daarom wordt het Bankinformatiepunt vanaf 10 januari 2024 voortgezet op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, eens per 2 weken, in het Dommelhuis Son en Breugel. Het betreft de voortzetting van een samenwerking tussen het Infopunt OUDERenWIJZER, het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek en de Rabobank uit Son en Breugel. Senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken - ongeacht bij welke bank men bankiert - kunnen tweewekelijks vrij binnenlopen. 

Opzet verlenging Bankinformatiepunt Dommelhuis 
De Rabobank zorgt ervoor dat een bankmedewerker in het Dommelhuis aanwezig is op dit vaste uur om de vragen te beantwoorden. Op dit tijdstip vindt tevens het computerspreekuur plaats (Digidokters). Ook is de Seniorenraad aanwezig met Infopunt OUDERenWIJZER. Hierdoor kunnen bezoekers goed ontvangen en doorverwezen worden. Om deze reden is gekozen voor dit moment voor inrichting van het Bankinformatiepunt. Het is niet noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.

De bankmedewerker zal de inwoners van Son en Breugel begeleiden in hun vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen, of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelhuis of de gemeente Son en Breugel beschikbaar zijn. Er kan meegekeken worden op de openbare website van de desbetreffende bank, waar men antwoorden op bankvragen kan opzoeken of doorverwezen kan worden naar het juiste telefoonnummer.

Doel van het Bankinformatiepunt 
Het doel van het Bankinformatiepunt is het bieden van hulp aan senioren en andere inwoners uit Son en Breugel die ondersteuning nodig hebben met vragen over financiën en bankzaken. Het Bankinformatiepunt is vrij toegankelijk, ongeacht bij welke bank men bankiert. Uit de pilot is gebleken dat het informatiepunt prima bijdraagt aan het doel om de zelfredzaamheid van senioren te vergroten en een helpende hand te bieden binnen onze gemeenschap.

Achtergrond 
Op initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel is vorig jaar een start gemaakt met een tijdelijk Bankinformatiepunt voor senioren uit Son en Breugel. Ad van Etten, voorzitter van de Seniorenraad, heeft hiervoor contact gelegd met de Rabobank en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek uit Son en Breugel. Samen hebben zij een pilot opgezet in de periode mei tot en met juli van dit jaar. Aansluitend heeft er een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met de deelnemende partijen; hierin zijn het aantal bezoekers en de gestelde vragen besproken. Op deze manier is onderzocht op welke wijze het mogelijk is om vragen over bankzaken via een informatiepunt te beantwoorden. Het Bankinformatiepunt is niet alleen in Son en Breugel opgezet, maar maakt deel uit van een breder initiatief van meerdere banken op verschillende plekken in Nederland. Een aantal banken heeft zich gezamenlijk uitgesproken om meer hulp te bieden aan mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening; erg mooi dat deze samenwerking in het Dommelhuis daar onderdeel van uit maakt.
Zie ook: https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/meer-hulp-digitale-dienstverlening/ 

De verlenging van het Bankinformatiepunt in Son en Breugel eindigt in principe na een jaar. Daarna vindt binnen de samenwerkende partijen uit Son en Breugel en de landelijke initiatieven een evaluatie plaats. Vervolgens wordt beoordeeld of het Bankinformatiepunt in het Dommelhuis in Son en Breugel wordt voortgezet.

Locatie