Plastic afval
Plastic afval Foto: MooiSonenBreugel

Bijeenkomst samenspraak afval

Algemeen

Son en Breugel - Anno 2024 kijken we heel anders naar afval en grondstoffen. We streven in Nederland steeds meer naar hergebruik en recycling. In Son en Breugel zijn wij al jaren actief bezig met het verminderen van het restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. We streven ernaar om afvalinzameling zo duurzaam mogelijk te maken. Dat vraagt om scherpe, betaalbare en toekomstbestendige keuzes.

Samenspraak: Wat vindt u?
- Hoe zorgen we ervoor dat de hoeveelheid aangeboden afval vermindert?
- Hoe houden we de afvalinzameling voor iedereen betaalbaar?
- Wat vindt u van het principe dat u betaalt per keer dat u (rest)afval aanbiedt? Hoe kunnen we afvalscheiding en hergebruik stimuleren?
- Wat vindt u van het gebruik van ondergrondse containers?

De gemeenteraad hoort graag hoe u over deze onderwerpen denkt tijdens de samenspraakbijeenkomst op 29 februari 2024.

Daarnaast informeren wij u tijdens de samenspraakbijeenkomst over de ontwikkelingen in de afvalwereld en hoort u hoe Son en Breugel presteert op het gebied van afval. Ook komt u meer te weten over Blink, de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Son en Breugel. 

U komt toch ook?
Donderdag 29 februari in de Zwaan van 20:00-21:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl