Lezerspodium
Lezerspodium
Ingezonden

Lezerspodium

Ingezonden

Voetgangers eerst 

Son en Breugel - Wij hebben kennisgenomen van het artikel “Voetgangers eerst” in uw krant van 7 februari, waarin aandacht wordt besteed aan de verkeersonveilige situatie voor voetgangers en fietsers in de Wilhelminalaan. Het initiatief van de jeugdgemeenteraad om actie te ondernemen en de betrokkenheid van de lokale overheid zijn positieve ontwikkelingen.

In het artikel wordt ook beschreven dat zelfs tijdens de plaatsing van het bord heel hard wordt gereden en dat voetgangers op het zebrapad regelmatig geen voorrang krijgen. Het artikel wordt afgesloten met de aanbeveling dat het plaatsen van een bord niet voldoende is om de veiligheid te waarborgen en daar willen wij graag bij aanhaken. 

Wij zijn als bewoners al heel lang met de gemeente in gesprek over de onveilige verkeerssituatie maar tot op heden heeft dat nog niet tot concrete resultaten geleid. In dat verband willen we graag ons laatste schrijven aan de gemeente publiekelijk delen en spreken daarbij de hoop en verwachting uit dat er actie wordt ondernomen om de snelheid in Wilhelminalaan en Veerstraat te verlagen en de veiligheid van met name voetgangers en fietsers te bevorderen. 

Op 12 december jongstleden heeft u contact gehad met een aantal bewoners van de Wilhelminalaan aangaande de onveilige verkeerssituatie aldaar. 

Naar aanleiding van dat gesprek is er gedurende enkele weken een snelheidspaal geplaatst en deze is rond de jaarwisseling weer verwijderd. Verder acties ter verbetering van de verkeerssituatie zijn voor zo ver bekend tot op heden niet in gang gezet. 

De situatie is nog steeds zeer gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. 

Het zebrapad op de hoek Wilhelminalaan/Dommelstraat is bijvoorbeeld voor automobilisten heel slecht zichtbaar waardoor er dagelijks zeer gevaarlijke situaties ontstaan voor overstekende voetgangers. Vooral ouderen, kinderen en mensen met honden lopen gevaar omdat de vaak te hard rijdende automobilisten hen te laat of helemaal niet opmerken, zeker in de ochtend en avondschemering. 

Een mogelijke verbetering zou zijn om verlichte en knipperende waarschuwingsborden te plaatsen. 

Het oversteekpunt voor fietsers bevindt zich vlak naast het zebrapad en alweer door het te hard rijdende verkeer ontstaan er ook voor deze groep waaronder o.a. veel schoolgaande jeugd en deelnemers van de toeristische Dommeldal route gevaarlijke situaties. 

Een mogelijke verbetering hier zou zijn om fietsers voorrang te geven tijdens het oversteken door middel van het plaatsen van haaientanden en waarschuwingsborden. Dit heeft tevens een positief effect op de snelheid van het verkeer. Overigens zou een stoplicht voor fietsers en voetgangers ook een optie kunnen zijn. 

Tot slot hopen wij dat de snelheidsmeter paal weer terugkomt en dan op een goed zichtbare plek. 

Ger en Engelie Maassen en medebewoners van de Wilhelminalaan.