Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 1802cf
Foto: Artist impression BurgtBouw en RAU
Algemeen / Son & Breugel

Toekomstige gebruikers zijn trots op MFA

Negatieve beeldvorming onterecht 
"De gebruikers willen hun standpunt graag bekendmaken. Iedereen vindt wat van de MFA en ieder heeft al wat gezegd over de MFA, maar ons, de toekomstige gebruikers, is niets gevraagd. Daarom voelen wij het onze taak om onze kant van het MFA-verhaal te laten horen." Zo vertellen Ad Louwers, voorzitter Vestzaktheater en Henk Hulsen, oud voorzitter van Pro Honore et Virtute aan de DeMooiSonenBreugelKrant.

Door: Arjen Strik

Zorgen over de huidige negatieve beeldvorming
Henk: "Ad en ik praten hier niet namens onszelf maar uit naam van alle toekomstige gebruikers van de MFA. Wij maken ons zorgen over de huidige negatieve beeldvorming. Wij zijn per slot van rekening degenen die straks ons werk moeten doen in de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Mogen wij aan de beeldvorming ook een inbreng leveren? Een voetbalclub als SBC wordt toch ook gevraagd hoe zij hun park willen inrichten? Hoe denken zij het beste de werkomgeving voor hun sporters en trainers te kunnen arrangeren? Het zou toch vreemd zijn om dit niet aan de MFA gebruikers te vragen en dit niet mee te laten wegen.
Wij, als toekomstig gebruikers, hebben een eigen positie en hebben ook eigen belangen. Maar ook gezamenlijke baten bij een goed ingerichte MFA. Geen enkele partij bestaat voor zichzelf. Alle gebruikers stellen zich in dienst van de inwoners van ons dorp. Wij zijn dienstverleners. Onze inwoners willen goede, passende zorg en diensten, wij willen dat graag leveren."

Het proces: zorgvuldigheid, openheid en transparantie
Ad vult aan: "Daarom is ons, gebruikers, in 2014 al gevraagd door toenmalig wethouder Frenken om onze eisen en wensen in te brengen. Daar is veel tijd en zorg in gaan zitten. Vierkante meters zijn in kaart gebracht. Wat hebben we nu en wat is in de toekomst nodig? Welke ontwikkelingen komen op ons af, waar moeten we rekening mee houden? Welke diensten moeten we gaan leveren in opdracht van de overheid. Wat willen onze huidige en toekomstige gebruikers van ons? Wat is absoluut noodzakelijk? En wat is eventueel nog meer mogelijk? Elke gebruiker heeft met de grootste zorgvuldigheid een plan van eisen opgesteld. In dit proces zijn we uitstekend begeleid door de gemeente. In alle openheid en transparantie heeft elke gebruiker zijn standpunten kunnen inbrengen. Steeds is afgewogen wat kan en wat niet kan. Steeds is ook naar elkaar gekeken. Als jij nou eens daar beneden gaat zitten dan kunnen wij met onze kantoren naar boven. Jullie moeten vooraan in het zicht zitten, wij vinden het prima om aan de achterkant te zitten. Welke voorzieningen kunnen we delen? Welke voorzieningen heb jij, waar wij ook gebruik van kunnen maken? Maar ook verder kijkend, als ondernemers voor het dorp: wat kunnen we nieuw aanbieden nu we zo dicht bij elkaar zitten? Na elke bijeenkomst ging iedereen weer terug naar huis om opnieuw na te denken over een oplossing. Een oplossing waar iedereen zich in kon vinden."
Henk vult hem aan: "Kernwoorden zijn voor alle gebruikers: openheid, transparantie, flexibiliteit, elkaar ondersteunen en versterken. Bezoekers elkaar laten ontmoeten en verbinden. Gezamenlijk informatie verstrekken op één centrale plek. Dat is na lang puzzelen ook zichtbaar geworden in het open karakter van het gebouw: een centraal plein dat alle gebruikers verbindt. Verplaatsbare wanden en doorkijkjes met veel glas. Iedereen mag gezien en gehoord worden in de MFA. We hebben elkaar gevonden in dit ontwerp. We willen dit gebouw maximaal benutten om de bezoekers optimaal te kunnen bedienen. In de media wordt nu gesuggereerd dat wij in een te groot en te luxe gebouw zitten, maar iedereen heeft een veer moeten laten. Echt niet alle wensen zijn klakkeloos ingevuld."

Vorm van het gebouw: inhoud bepaalt vorm
De heren vervolgen: "De buitenkant speelt geen enkele rol voor ons. Het is maar de verpakking. Materiaalgebruik en kleuren laten we graag over aan de deskundigen. De architect en de supervisiegroep hebben hierin geadviseerd. Voor ons is het uiterlijk ondergeschikt. Ons belangrijkste punt is dat we ons werk goed willen kunnen doen. Uiterlijk is een kwestie van smaak en daarover valt niet te twisten. Natuurlijk willen wij ook, als inwoner en gebruiker, dat het gebouw mooi is en goed past en aansluit bij de omgeving. Een gebouw waar de inwoners blij van worden. Vanzelfsprekend moet het goed bereikbaar zijn en moet er voldoende parkeerruimte zijn. Logische voorwaarden. Wij hebben ons als gebruikers beperkt tot het aanleveren van de inhoud en de architect heeft daar een passende vorm bij gevonden.
Door de opdracht van de gemeenteraad, de CMD in de nieuwbouw huisvesten, is er een bepaald aantal vierkante meters vereist om een goede invulling aan die opdracht te geven. Dan kun je twee dingen doen: smal en de hoogte in of breed en zo laag mogelijk. Niemand wil een tweede kerktoren! Als je een gebouw wilt dat maximaal toegankelijk is voor alle generaties dan bouw je zonder drempels: zoveel mogelijk op de begane grond dus."

Informatietraject had wellicht beter gekund
De toekomstig gebruikers vervolgen hun verhaal: "Wij hebben onze standpunten ingebracht bij de projectleider en de gemeenteraad beslist of het totaalplaatje klopt en of het gebouw past en aan de voorwaarden en doelstellingen voldoet. Daar gaan wij niet over. Ja, misschien was het beter geweest om het publiek meerdere ontwerpen voor te leggen en was een maquette voor veel inwoners begrijpelijker geweest. Hadden ze er meer gevoel bij gekregen dan bij een platte tekening.
Dat er ook extra aankopen, zoals een kerkgebouw, mee gemoeid zijn, valt buiten ons proces en onze invloed."

Een MFA neerzetten is geen kunst, een MFA overeind houden wél.
Henk en Ad: "Een MFA bouwen is geen kunst. Daar is jarenlang voor gespaard. Een belangrijk deel van het geld is er al. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, dat spaargeld is van ons allemaal. Exploitatie en kosten zijn een belangrijke factor voor het overeind houden van de MFA. Dat is een heel ander verhaal. Dat geld moet in de toekomst opgebracht worden. Daar weten wij als gebruikers nog te weinig van. Daar hebben we naar gevraagd, want niemand wil meer gaan betalen dan dat hij nu doet. Het college heeft gezegd dat de kosten voor de gebruikers en inwoners gemiddeld niet hoger worden dan nu. Wij lezen ook dat in de regio de dorpshuizen het moeilijk hebben en zelfs gesloten worden. Een serieus punt dus. Hier moet snel helderheid in komen.
De MFA in Son en Breugel steunt sterk op maatschappelijke organisaties die gezond zijn en al jaren bestaan en ook de komende jaren blijven bestaan. Maar vergeet niet dat Son en Breugel een jarenlange traditie heeft van goed bestuur en in een onderzoek onlangs als beste financieel gezonde kleine gemeente uit de bus kwam, dus we hebben goede bestuurders die het vertrouwen waard zijn.
Ondernemers hebben ruim 1000 handtekeningen verzameld omdat ze zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun winkels en het kerkplein. Die zorgen moet je wel serieus nemen.
Er zijn inspraakbijeenkomsten geweest. Er hebben meerdere onderzoeken en studies plaatsgevonden en de gemeenteraad heeft vervolgens een beslissing genomen. Democratisch klopt het. Maar tegelijk constateren wij dat een groep inwoners pas na de besluiten zijn gaan realiseren wat er gaat gebeuren en wat er gebouwd gaat worden. Jammer natuurlijk. Maar wij hopen dat nu niet het hele traject opnieuw gelopen gaat worden. Dat zou een verlies van jaren zijn, weer veel dubbel werk en zoiets kost de gemeenschap onnodig weer veel geld. Laten we dat geld in het gebouw steken en in de kwaliteit van de dienstverlening.
Wij zijn bepaald geen kritiekloze groep van gebruikers. In de vele bijeenkomsten hebben we kritisch gekeken en geluisterd naar elkaar. Dit plan is echt geen toevallige uitkomst. Wij zijn onafhankelijk en lopen niet aan de leiband van de gemeente of de politiek. Wij hebben gekeken naar onze eigen belangen en die van elkaar samen. Niks achterkamertjes. De inrichting van de gebruikers is in de volle openbaarheid besproken en beslist.

Geen ruimte voor nuance vinden we zorgelijk
Fel vervolgen zij hun verhaal: "Er is nu een sfeer ontstaan in het dorp dat je kennelijk alleen maar TEGEN mag zijn. Als je zegt dat je VOOR de MFA bent, dan word je vol verbazing aangestaard. Er is geen ruimte meer voor nuance. Dat is kwalijk. Er zijn twee tegenpartijen ontstaan, of wellicht gecreëerd en dat is onwenselijk en onrealistisch. De wereld en ook de MFA is niet zwart-wit. Er is nu voornamelijk negatief geschreven en dat verdient de MFA niet en dat verdienen de gebruikers ook niet. Dat moeten de inwoners zichzelf ook niet aandoen. Het kan beter, dat is duidelijk. Maar dat het allemaal doffe ellende is, is gewoon niet waar. Wij hebben goede redenen om voor de MFA te zijn en hopen dat de inwoners straks ook trots zijn op een geweldige voorziening."

Toekomst: samen onder één dak en stop negativisme
Ze besluiten: "Voor ons is het belangrijk dat er een einde komt aan de tegenstelling in het dorp en de onzekerheid voor de gebruikers. Wij willen dat het gebouw VOOR de inwoners ook snel VAN de inwoners wordt. Dat is nu niet het geval. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Vandaar dit gesprek. Wij zijn vóór de MFA als centraal dorpshuis op het kerkplein. Samen onder één dak! We moeten snel met elkaar in gesprek om tot een goede oplossing te komen."
Ze ronden af. "Een vergelijking met het verleden is misschien op zijn plaats om enige relativering aan te brengen.
Het huidige kerkgebouw is 50 jaar geleden gebouwd. Een gebouw naar de inzichten en behoeften van toen. Een omstreden ontwerp! Men vond het gebouw foeilelijk, niet lijkend op een kerkgebouw en niet passend voor Son. Wie had ooit kunnen denken dat er 50 jaar later acties gevoerd worden om dát kerkgebouw te behouden? 'Het kan verkeren', zei Bredero."
We danken Ad en Henk, die spraken namens de toekomstige gebruikers van de MFA, voor hun positieve en betrokken verhaal.

Dit zijn de gebruikers van het nieuwe MFA
1. Bibliotheek (lezen, ontmoeten en educatie)
2. CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname)
3. Harmonie PHEV (muziekopleiding)
4. LEV Groep (zorg en verbinden)
5. Vestzaktheater (theater en verenigingen)
6. Radio Son en Breugel
7. Zuidzorg (ontmoeten)
8. Gemeente Son en Breugel

Reageer als eerste
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>