Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 659e82
Foto: Wil Feijen
Algemeen / Son & Breugel

Eenzaamheid vraagt aandacht

Anne Frank was blij een dagboek cadeau te hebben gekregen. Het doorbrak haar eenzaamheid en ze noemde het dagboek Kitty, een intieme vriendin, waar ze al haar verhalen mee kon delen.

Door: Arjen Strik

Bijeenkomst Eenzaamheid in Vestzaktheater
Om het thema breder bespreekbaar te maken was er dinsdag 3 oktober jl. een bijeenkomst, georganiseerd door de Adviesraad sociaal domein en de LEV-groep in het Vestzaktheater met het thema 'Eenzaamheid vraagt Aandacht'. Een kleine 60 belangstellenden luisterden, in de week van de eenzaamheid, naar sprekers en discussieerden over dit thema en de wijze waarop dit het beste aangepakt kan worden in onze gemeente.
Na de opening door wethouder Robert Visser, die aangaf dat in het kader van de WMO, bestrijding van eenzaamheid een speerpunt is, volgde een inleiding verzorgd door Rene Borjus van 'Coalitie Erbij'. Deze coalitie zet zich in voor het ondersteunen van lokale initiatieven voor het aanpakken van eenzaamheid. Daarna volgde een aangrijpend verhaal van een moeder en haar dochter over hoe je in een sociaal isolement kunt geraken door een zwangerschap in de puberteit.

Wat is eenzaamheid?
Rene Borjus van 'Coalitie Erbij, legt het aan ons uit. Het woord "eenzaamheid" beschrijft de pijn van het gevoel alleen te zijn. Eenzaamheid is een slopende psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een diep gevoel van leegte, gebrek aan zelfwaardering, gebrek aan controle en vormt daardoor een bedreiging van de gezondheid. Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Sociale relaties kunnen verloren gaan door levensgebeurtenissen zoals overlijden, ziekte en echtscheiding. Maar dit kan ook veroorzaakt worden door een verminderende rol van traditionele sociale verbanden zoals kerk- en buurtgemeenschappen. Ook gezondheid is een belangrijke factor, waarbij niet alleen lichamelijke beperkingen meespelen. Ook de geestelijke gesteldheid kan leiden tot eenzaamheid. Een andere aanleiding kan in de persoon zelf liggen, zoals het beperkt zijn in persoonlijke competenties als probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Maar ook zien we dat een sterke inkomensachteruitgang, schuldenproblematiek of een ongewenste woonsituatie mensen kunnen beperken te participeren. Maar ook door sociale media, hoe tegenstrijdig dat wellicht klinkt kunnen mensen vereenzamen.

Hoe staat het met de eenzaamheid in onze gemeente?
Son en Breugel is een actief dorp met actieve mensen. Er zijn veel initiatieven voor jong en oud, de deelname aan het verenigingsleven en vrijwilligerswerk is hoog. Toch blijkt uit een recent onderzoek van de GGD Brabant Zuid Oost, dat in alle leeftijdscategorieën de eenzaamheid even hoog is als in de rest van Brabant. Het hoogste aantal eenzamen vinden we in de categorie 65-plussers. Dit betreft ongeveer 1370 personen. In de leeftijdsgroep 19-64 betrof dit ongeveer 2840 personen. Van de 12 tot 18 jarigen bleken 310 personen te scoren op eenzaamheid. Net als overal rust ook in Son en Breugel een taboe op eenzaamheid. Vrijwel niemand die zich een eenzaam voelt komt hier openlijk voor uit. Hoe speel je daarop in?

Integrale aanpak vereist
Na de pauze gingen de omzittenden van de tafels met elkaar in gesprek hoe je in Son en Breugel lokaal eenzaamheid het beste kan aanpakken. De conclusie kon per tafel op een briefje worden geschreven. Willem Donkers van de Adviesraad sociaal domein geeft een samenvatting van de briefjes en de discussies. "Als rode draad zou je kunnen noemen dat men het moeilijk vindt een 'eenzame' aan te spreken. Er is behoefte aan sociale vaardigheden om het onderwerp bespreekbaar te maken."
Hij gaf aan dat ze de resultaten eerst gaan bespreken met professionele organisaties zoals de GGD en Coalitie Erbij om op basis daarvan verdere plannen te ontwikkelen. Omdat het zo'n breed onderwerp is gaf hij aan, dat een integrale aanpak noodzakelijk is om aan alle facetten aandacht te kunnen besteden.

Reageer als eerste
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>