Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 5d6cc5
Algemeen / Son & Breugel

Statiegeld op jeugd, doet vergrijzing kantelen?!

Uit diverse onderzoeken van de gemeente Son en Breugel, Rabobank en de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel!

Door: Amanda Schiltmans

Feiten
Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een HBO of universitaire studie te volgen en na het behalen van de diploma veelal niet terugkeert naar Son en Breugel. Er zijn diverse aantoonbare redenen waarom de afgestudeerde jeugd kiest om elders in Nederland hun toekomst te gaan opbouwen.
Gevolgen
Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, arbeidsmarkt, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van lokale overheid,
bedrijfsleven, bevolking, sociale domeinen en het verenigingsleven. Daarom is nu het moment om hier gezamenlijk verandering in te gaan brengen voordat het te laat is! Van 'Eiland denken' naar 'Wij-land denken'!
Oplossing
Als bewoner én ondernemer in Son en Breugel, met een grote betrokkenheid bij ons dorp, maak ik me zorgen over de toekomst van Son en Breugel. Omdat ik de eerder geschetste problemen regelmatig waarneem, en daar ook eerder genoemde partijen hun zorgen over hoor uitspreken, ben ik op het volgende idee gekomen:
Maak het mogelijk om op basis van het 'statiegeld' principe, geld te reserveren voor (tijdelijk) vertrekkende jeugd waarbij dit geld in reservering wordt genomen om uiteindelijk dit te gebruiken om het terugkeren naar Son en Breugel te stimuleren door het beschikbaar te stellen voor de aankoop van een eigen (starters) woning/appartement.
Bij de aanschaf van een woning/appartement moeten tegenwoordig de 'kosten koper' zelf gefinancierd worden. Door de sterk aangescherpte hypotheekvoorwaarden en regels wordt het voor starters steeds moeilijker een financiering te krijgen. Daarnaast is er vaak ook sprake van een studieschuld, door het niet meer ontvangen van studiebeurzen, wat het aangaan van de benodigde hypotheek nog lastiger maakt.
Woonruimte in de verhuur
In dit idee, en om betaalbaar wonen o.b.v. huur mogelijk te maken binnen Son en Breugel, willen wij bestaande grote woningen op gaan splitsen in kleinere woningen waarbij de huidige, vaak oudere bewoner, kan blijven wonen. Vaak gebruikt een senior maar een deel van de benedenverdieping waar een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer is gecreëerd. Door de rest van het huis op te splitsen in 2 tot 4 woonruimtes, ontstaan voor jong volwassenen die, indien noodzakelijk, ondersteunende taken kunnen uitvoeren voor deze oudere mensen als boodschappen doen, medicijnen halen, tuin onderhoud ect. Tevens is er op deze manier sociale
controle en cohesie in kader van 'langer thuis wonen'. De zorg verandert sterk in Nederland en dit vraagt om creatieve alternatieven. Daarbij is het een feit dat wanneer jong volwassenen in Son en Breugel de mogelijkheid krijgen om op zich zelf te gaan wonen, zij binding hebben en houden met ons dorp en wanneer ze zich gaan settelen als gezin, de aanschaf van een eigen huis in het eigen dorp meer voor de hand ligt. Immers, de sociale contacten en betrokkenheid is er. Daarbij loopt
het carrière perspectief hierin mee!
Wanneer er op één of andere manier een pot is waar overheid, vastgoed ontwikkelaars, bedrijfsleven, bank(en), sociale domeinen, belanghebbenden en ouders/verzorgers samen geld 'reserveren' en dit geld ook kan worden gebruikt voor het aangaan van de hypotheek, profiteert iedereen hiervan; de locale overheid, de bank(en), het bedrijfsleven, gezondheidzorg en de verenigingen.
'Statiegeld' op jeugd, doet vergrijzing kantelen?!
Daarmee geef je de jeugd, wanneer ze gaan kiezen om zich te gaan settelen, een bijzonder goede reden om naar Son en Breugel terug te keren. Er is immers een reservering opgebouwd die gebruikt kan worden voor aankoop van huisvesting in Son en Breugel. Hierbij laat ik de redenen woongenot, woonomgeving, kindvriendelijkheid, groot verenigingsleven, centrale ligging, goede carrière mogelijkheden voor LBO, MBO en HBO/WO in techniek of gerelateerd hieraan, buiten
beschouwing. Doordat er meer jonge mensen zich gaan vestigen in Son en Breugel zal iedereen hier een voordeel van hebben en blijft de gemeente zich ontwikkelen én aantrekkelijk, ook in de toekomst.
Naar mijn idee is er niet één reden waarom (lokale) overheid, bedrijfsleven en sociale domeinen hierin niet zouden samenwerken. Ook kan ik me geen reden indenken dat er bij eerder genoemde partijen, hier bezwaren tegen zouden zijn. Elke partij wordt er immers beter van en door met elkaar te werken, werken we ook aan een 'duurzaam' Son en Breugel en daarmee aan een goede toekomst van ons dorp. Omdat er nog veel meer gebieden zijn binnen Nederland die worstelen met
dit probleem, sta ik er zeker voor open om dit idee ook breder uit te rollen. Ik wil in Son en Breugel de pilot gaan draaien.
Natuurlijk zijn er fiscale en juridische aspecten te benoemen om dit idee meteen 'af te schieten' echter wil ik deze nu nog even buiten beschouwing laten. Ik ben met alle eerder genoemde partijen in gesprek over dit idee omdat ik er van overtuigd ben dat we diverse disciplines moeten koppelen om dit mogelijk te maken. Vanuit deze partijen heb ik een 'denktank' samengesteld omdat ik het belangrijk vind dat alle perspectieven zijn vertegenwoordigd en te weten wat er leeft en waar de
wensen en struikelblokken zitten.
Vanuit Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ), stichting is in oprichting, ga ik dit idee realiseren.

Reageren op dit bericht kan via redactie@demooisonenbreugelkrant.nl

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>