Logo mooisonenbreugel.nl
Vlnr: Ronald van den Heuvel, Hans Spooren, Maaike van Kempen, Luc Severijnen en Paulus Oerlemans      | Fotonummer: d2ba52
Vlnr: Ronald van den Heuvel, Hans Spooren, Maaike van Kempen, Luc Severijnen en Paulus Oerlemans
Algemeen / Son & Breugel

Eerste 9 appartementen voor (jonge) mensen met een beperking


Son en Breugel - De samenwerking tussen 'thuis en de werkgroep Dóórpakken Wonen is er al een aantal jaren. Een samenwerking om woonmogelijkheden te zoeken en realiseren in Son en Breugel voor jongvolwassenen met een beperking. Deze week werd de samenwerking officieel met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. 

De samenwerkingsovereenkomst met Dóórpakken Wonen is voor in totaal 19 appartementen. De eerste 9 appartementen worden deze week opgeleverd, de andere 10 eind 2018. Deze 19 appartementen betekenen voor 19 woningzoekenden uit de groep van Dóórpakken Wonen een oplossing. Het gaat hier veelal om jong volwassenen met een aandoening in het autisme spectrum. De bewoners wonen zelfstandig en krijgen waar nodig individueel en op maat begeleiding, zodat ze hun weg kunnen vinden in de maatschappij, qua werken en wonen. 'thuis verhuurt de appartementen rechtstreeks aan de bewoners. De zorgaanbieder die de begeleiding gaat leveren is het Regionaal Autisme Centrum.
    
Aan de Heistraat in het voormalig bankgebouw zijn in opdracht van 'thuis 24 appartementen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. 9 appartementen en de ontmoetingsruimte zijn verhuurd aan huurders geselecteerd via Dóórpakken Wonen. De overige 15 appartementen zijn regulier verhuurd. Alle huurders krijgen op 11 en 12 januari de sleutel van hun nieuwe appartement.  
Hans Spooren, woordvoerder van Dóórpakken Wonen: "Het is allemaal toch snel gegaan. Eind 2015, was het ons uitdrukkelijke voornemen om het iets te vieren te hebben in 2017. Een 1e schop in de grond bijvoorbeeld. En nu begin 2018, krijgen de 1e 9 huurders de  sleutels van hun nieuw appartement. Daar zijn we heel dankbaar voor. En later dit jaar volgen er nog eens 10."   

Op de hoek van de Molenstraat en Nieuwstraat wordt volop gebouwd aan de nieuwbouw van een appartementengebouw van 3 verdiepingen. In dit gebouw komen in totaal 30 appartementen. Hiervan biedt 'thuis 10 appartementen aan, aan Dóórpakken Wonen. De overige 20 appartementen worden regulier verhuurd. Deze appartementen zijn geschikt voor 1 of 2-persoonshuishoudens. De verwachte oplevering is eind 2018.      

Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur van Woonstichting 'thuis: "Dóórpakken steekt echt de handen uit de mouwen. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben."

In totaal levert 'thuis dit jaar 55 appartementen op in het centrum en naast het kanaal van Son en Breugel. Hiermee breiden we ons betaalbaar woningbezit uit en voorzien we in de behoefte naar kleine zelfstandige woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens in Son en Breugel. 

 Woonstichting 'thuis
'thuis staat dichtbij de huurders en het bieden van betaalbare woningen staat centraal. Dat begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die past bij onze klanten. Goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde. We vinden het daarom belangrijk om onze klanten keuzes te bieden. Dit doen wij in de gemeenten Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre.

Kijk voor meer informatie op www.mijn-thuis.nl  
    

Dóórpakken
De werkgroep Dóórpakken Wonen bestaat uit een groep actieve bewoners en ouders. 
Om (jonge) mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten participeren  - wonen, werken, sporten en vrijetijdsbesteding – in  Son en Breugel, wordt er een passend aanbod gerealiseerd van wonen met ondersteuning en eventueel zorg. 

Samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd vanuit de gemeente, Woonstichting 'thuis en CMD. De werkgroep zoekt naar mogelijke woonoplossingen voor  de groep jongvolwassenen met lichte beperkingen maar ook voor de groep jongvolwassenen die 24 uurszorg nodig hebben. Voor deze laatste groep worden ook stappen gezet en plannen gemaakt.

Zorgbehoefte
De werkgroep onderscheidt (grofweg)  3 doelgroepen naar zorgzwaarte:
1.    Zelfstandig wonen: begeleiding op afroep, variabele uren, verschillend per bewoner; doelgroep voornamelijk mensen met ASS, normaal ontwikkelingsniveau.
2.    Begeleid (beschermd) wonen: 12 (tot 24uurs) begeleiding.
3.    Beschermd wonen: 24 uurs verzorging en ondersteuning. 
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>