Afbeelding
Foto: Annemiek Wilhelm

Nieuw burgerinitiatief in de wijk 't Zand

Algemeen

Son en Breugel - De gemeente stelt een perceel van 200 m2 grond aan de Vlinderlaan in de wijk 't Zand voor een periode van vijf jaar ter beschikking voor de aanleg van De Buurttuin. De gronden worden zonder huurkosten ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers die zich hebben verenigd in een stichting. 
De gemeente heeft een eenmalig bedrag van €1.000 ter beschikking gesteld voor de start. Hierover heeft de gemeente deze week met de door de initiatiefnemers en toekomstige gebruikers een overeenkomst gesloten. 

De overeenkomst is het resultaat van een buurtinitiatief van Anoek Nietsch en Femke Wetzer-van Gils uit 't Zand waarin zij de gemeente om medewerking aan de realisatie van een buurttuin / natuurtuin vroegen. De gemeente stelt grond en een startbudget ter beschikking, waarna de initiatiefnemers er beplanting in aanbrengen en deze verzorgen.

Het college omarmt het initiatief omdat meerdere buurtbewoners hierdoor met elkaar in contact raken en zorgen voor een onderhouden tuin in het openbare gebied. In het (buurt)convenant zijn de spelregels voor het gebruik en het onderhoud helder beschreven. 

Er wordt een koppeling gemaakt met het vlinderproject en de leden van de bijenvereniging. Mogelijk dat deze partijen elkaar kunnen gaan versterken door samen te werken. 
De gebruikers brengen bij de buurttuin een informatiebord aan om voorbijgangers te informeren over het doel en de totstandkoming van de buurttuin.
 

De Locatie van de Buurttuin