Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 2b47b3
Algemeen / Son & Breugel

Buffels aan de Dommel

Son en Breugel - Het is ondertussen een bekend en vertrouwd gezicht, als je langs de Planetenlaan komt. Als je bij de brug over de Dommel komt, zie je ze in de verte al grazen: de buffels van de Stoerderij. Het is zo vertrouwd, dat het al bijna niet meer weg te denken is. Gelukkig hoeft dat ook niet!

Door: Lucas van As
Foto's: Lucas van As

's Winters staan de buffelstieren ergens anders, om het gras en het land te sparen. Bovendien zou er door het bijvoeren extra meststoffen in de grond terechtkomen, nu is de cirkel rond: wat er aan mest geproduceerd wordt, was eerst gras. Je zou het een vorm van natuurbehoud kunnen noemen!

Natuur voorop
De natuur, dat is wat voorop staat bij het stuk land langs de Dommel. Het land was van de Provincie Noord-Brabant, die het vorig jaar verpachtte aan Arjan Swinkels, van de Stoerderij. De Provincie wilde op zoek naar duurzame manieren om landbouw te bedrijven, met ruimte voor alternatieve, extensieve en duurzame vormen van landbouw. Om dit te bevorderen wilde de Provincie meer mensen de kans te geven om grond te pachten of te kopen.

Er werd een soort prijsvraag uitgeschreven, waarbij geïnteresseerden een plan in konden dienen. Daarin moesten ze aangeven wie ze zijn, hoe ze de grond wilden gebruiken, hoe ze er iets mee wilden verdienen en hoe ze op duurzame wijze met de grond om wilden gaan. Ook moesten ze aangeven hoe ze het financieel wilden regelen, waarbij de keuze ging tussen pachten, huren of kopen. De prijs mochten ze zelf bepalen, die maakte maar 1/5 deel uit van het plan. De plannen werden op het totaalplaatje beoordeeld, niet alleen op de prijs.

Tot vorig jaar pachtte Arjan de grond, toen ging het om de hoogste bieder. Nu was dat anders, als je een goed verhaal had, kon je toch als winnaar uit de bus komen. Arjan besloot op de uitdaging in te gaan, begin maart werd hij uitgenodigd voor een gesprek, naast een andere deelnemer. 'Ik heb mijn best gedaan voor een mooi plan!' verteld Arjan. Het heeft gewerkt, half maart werd bekend dat hij de grond mocht kopen!

Buitenkans
Arjan koos voor koop, niet voor pacht. 'Het is mooi land, mooi grasland voor mijn buffels. Het was een buitenkans!' zegt hij. En zo is het!

De natuur komt op de eerste plaats, dat was een voorwaarde. In Arjan's plan komt dat tot uiting door de landschapselementen die hij gaat toevoegen. Langs de Dommel is er al een strook van 4 meter afgerasterd, waar de buffels niet mogen grazen. Niet alleen wordt hiermee voorkomen dat de mest van de buffels in het oppervlaktewater terecht komt, ook wordt het gras niet gemaaid. De natuur kan haar gang gaan, het hoge gras langs de Dommel zal een mooi gezicht zijn.

Daarnaast zullen knotwilgen geplant gaan worden, aan de achterzijde zodat het uitzicht vanaf de Planetenlaan niet belemmerd wordt. Achter in het perceel ligt ook een oude greppel, dat wordt een micro-natuurgebied met ruimte voor allerlei planten en dieren, zoals kikkers. Ook komen er elsen en een vlechtheg. Het plan wordt samengesteld in samenwerking met Ellen van Wijk van het IVN.

'Het gaat om de balans tussen de natuur en de mens, die graag vlees en zuivel wil eten', geeft Arjan aan. Het lijkt Arjan een leuk idee om in samenwerking met de IVN de knotwilgen te planten, om er een evenement van te maken. Een soort bomenplantdag. Dat komt nog!

Groundfunding
Al vijf jaar verkoopt vlees via crowdfunding. 'Ons moeder kan het woord "crowdfunding" niet zo goed uitspreken, dat werd al gauw "groundfunding"', zegt Arjan. Het is de perfecte benaming voor het initiatief wat hij heeft ontplooid om de aankoop van de grond langs de Dommel te financieren. Nog steeds biedt Arjan de mogelijkheid om € 100,00 te investeren, waar je over een jaar vlees voor terug krijgt ter waarde van € 125,00. Naast de mogelijkheid om vlees terug te krijgen voor de € 100,00, kunnen mensen er ook voor kiezen om in zuivel (o.a. yoghurt, mozzarella, ijs), merchandising (o.a. T-shirts, mutsen, mokken) of excursies terugbetaald te worden. Als mensen kiezen voor zuivel, krijgen ze een soort strippenkaart, iedere keer als ze een zuivelproduct komen halen, wordt de tegenwaarde afgestreept op de kaart.

Per investering van € 100,00 kan maar voor één optie gekozen worden. U kunt er natuurlijk voor kiezen om meerdere keren te investeren!

De 'groundfunding' loopt nu een maand, er is al € 9.000,00 opgehaald. Arjan is tevreden over het resultaat, maar er is nog meer nodig. Dus, als u wilt investeren, u bent van harte welkom!

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>