Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 3c4c24
Politiek

Kies voor Brabant

De Provinciale Statenverkiezingen worden op 20 maart gehouden. De provincie Noord-Brabant roept iedereen (vanaf 18 jaar) op te gaan stemmen met de slogan op affiches en op sociale media 'Kies voor Brabant'. Maar wat zijn eigenlijk Provinciale verkiezingen en waar wordt voor gestemd? Wat zijn de belangrijkste thema's in deze provincie en wat is de relatie naar de landelijke en de gemeentelijke politiek?

Redacteur: Arjen Strik

Provinciale verkiezingen
Nederland kent drie bestuurslagen; landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Voor elke bestuurslaag worden aparte verkiezingen gehouden. Een keer in de vier jaar worden de Provinciale verkiezingen gehouden. Inwoners van de provincie kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het 'provincieparlement'. Beschouw de leden van de Provinciale Staten als de Tweede Kamer van de provincie. In Brabant zijn dit 55 leden. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De leden van de Provinciale staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerden vormen samen met de Commissaris van de Koning de 'regering', het college van de provincie. Het college van gedeputeerden bestaat momenteel uit een zeskoppige coalitie van VVD (2), D66 ( 1), PvdA (1) en SP (2). In de provincie Noord-Brabant, met het provinciehuis in Den Bosch, is Commissaris van de Koning Wim van de Donk de voorzitter van de raad. Op dezelfde dag van de Provinciale verkiezingen vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Kijk voor meer informatie over de waterschappen op https://bit.ly/2TuiGMR

Waarom is de provincie belangrijk
Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of van de gemeente. Noord-Brabant heeft momenteel 62 gemeenten, waarmee het de gemeenterijkste provincie van Nederland is. De provincie Noord-Brabant houdt toezicht op het bestuur van deze gemeenten. Daarnaast is de provincie van groot belang voor de samenhang in de regio. Zij zorgt voor een afgewogen balans tussen de steden en het landelijk gebied en tussen de gemeenten onderling. Ze is daarnaast vergunningverlener en heeft invloed op de bestemmingsplannen. De provincie is ook van groot belang als aanbesteder. Jaarlijks koopt ze voor miljoenen aan producten, diensten en werk in bij het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen of bruggen. De provincie haalt haar inkomsten uit belastingen en heffingen. De belangrijkste inkomensbron is de motorrijtuigenbelasting, maar ook de grondwater- en verontreinigingsheffing zijn een belangrijke bron van inkomsten.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
De provincie speelt daarnaast een grote rol als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid. De provincie bepaalt waar hoofdwegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Tevens is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater, moet ze zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. Maar ook op thema's als de energietransitie, het industriebeleid zoals voor ons Brainport, bruisende dorpen, beleid voor recreatie en toerisme en het OV speelt in de provincie een grote rol.

Kiezen van Eerste Kamer
De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Dit gaat in de vorm van een getrapte verkiezing: de burgers kiezen de Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Deze verkiezing is binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De komende verkiezingen van de Eerste Kamer vinden dus eind mei plaats. De Eerste Kamer is bevoegd wetsvoorstellen, die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd, aan te nemen of te verwerpen. Voor het kabinet is het dus van groot belang om een meerderheid te bereiken. Pas na instemming van de Eerste Kamer wordt een wet ingevoerd. Vandaar de grote belangstelling van de landelijke politieke partijen voor deze Provinciale verkiezingen.

Thema's die van belang zijn
Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar, zoals uit bovenstaande blijkt. Maar toch is zij voor deze gemeente van groot belang. Denk hierbij aan de ontwikkeling van Ekkersrijt. Eens begonnen als lokaal industrieterrein, maar uitgegroeid met bedrijven die een belangrijke speler zijn op mondiaal niveau in de logistieke- en kennisindustrie. In dit kader is het ook belangrijk dat er een tweede ontsluiting komt, de A50 beter doorstroomt en de ruit om Eindhoven gerealiseerd wordt, omdat Son en Breugel deel uit maakt van de belangrijkste kennisregio van Brainport Eindhoven. Deze gemeente is niet meer het Gallische dorpje van Asterix, maar maakt deel uit van een stedelijke agglomeratie met een grote economische betekenis.

Er zijn nog andere thema's belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de klimaatregelingen, de toekomst van Eindhoven Airport, de gemeentelijke herindeling, het wild- en faunabeheer, de woningbouw, het cultuur- en landbouwbeleid.

Stemwijzer
Er doen 16 politieke partijen mee aan deze Provinciale verkiezingen. Ze hebben allemaal hun standpunten, maar op wie moet je nu gaan stemmen? Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunt u als kiezer uw standpunten vergelijken met die van de politieke partijen. Bij elke stelling vindt u achtergrondinformatie over de standpunten van deze partijen en u kunt makkelijk specifieke partijen met elkaar vergelijken over onderwerpen die voor u van belang zijn. Ga dus stemmen en 'Kies voor Brabant'.

Meer weten: http://www.stemwijzer.nl

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>