Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 91b5b2
Foto: ©pixabay.com
TIPMooiSonenBreugel

Vaker 'spijkers met koppen slaan' kan leiden tot bezuinigingen

Son en Breugel - Dat de gemeente Son en Breugel vierhonderdduizend euro moet bezuinigen, is geen nieuwtje meer. Om de gemeentelijke organisatie te versterken en om nieuw beleid mogelijk te maken heeft de gemeenteraad onlangs besloten om de Onroerendzaakbelasting (OZB) te verhogen. DeMooiSonenBreugelKrant heeft, voordat dit besluit bij de gemeenteraad was genomen, het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel ingezet en de inwoners van Son en Breugel naar hun mening gevraagd waarop de gemeenteraad juist wel of niet mag bezuinigen.

Redacteur: Emmy Grit

Lastenverzwaring, zoals het verhogen van de OZB, is volgens de respondenten een van de mogelijke opties om het te kort van de vierhonderdduizend euro te dichten. Voor veel respondenten zou een lastenverzwaring in combinatie met bezuinigingen ideaal zijn. Een lastenverzwaring van 50 tot 150 euro per jaar is acceptabel voor de respondenten.

Verschillende meningen
In het onderzoek is de vraag gesteld aan de respondenten waar de gemeenteraad juist wel of juist niet op mag bezuinigen. Zoveel mensen zoveel meningen. Wil de één juist bezuinigen op bijvoorbeeld Duurzaamheid, geeft de ander aan dat daar niet op bezuinigd mag worden.

Tijd én geld
De thema's die met stip op nummer één en twee staan waarop veel geld te bezuinigen is, zijn 'nieuwe bestuursstijl gemeenteraad' en 'centrum Son – Dorpshuis'. In de toelichting in het rapport staat onder andere te lezen dat 'vier wethouders te veel is voor de gemeente Son en Breugel'. Een aantal respondenten geeft aan dat 'het veel te lang duurt voordat er iets besloten wordt. Als de gemeente vaker 'spijkers met koppen slaat', dan kunnen ze vast en zeker veel sneller (en dus goedkoper) werken.' Leden van het burgerpanel zijn van mening dat door de vele vergaderingen zowel tijd als geld verloren gaat en stellen voor om anders te vergaderen waardoor tijd én geld bespaard kan worden.

Top twee
Het thema 'Centrum Son – Dorpshuis' is als tweede optie gekozen waarop de gemeenteraad zou kunnen bezuinigen. 'Er is nu al te veel geld uitgegeven', is één van de reacties die in het rapport is te lezen. Een burgerpanellid: "Vooral het eindeloos inschakelen van architecten en wéér een nieuw plan bedenken, kan echt minder. Bedenk wat je wilt, welk doel moet het dienen en vergeet status en ego. Maak een fijn dorpshuis zonder gouden kranen, puur voor de ontmoeting van burgers."

Niet op bezuinigen
Naast de vraag waar de gemeenteraad op zou kunnen bezuinigen, is tevens de vraag gesteld waar absoluut niet op bezuinigd mag worden. 'Mobiliteit en veiligheid in het verkeer', nulde lijn samenleving: zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers of familie' en 'veiligheid' vormen bij deze vraagstelling de top drie. "Ik denk dat deze thema's erg belangrijk zijn voor het welzijn van de inwoners", aldus een respondent.

Extern bureau
In het onderzoek worden ook tips gevraagd aan de respondenten rondom het vinden van extra bezuinigingsmogelijkheden. Een tip die hierbij eruit springt is 'dat raadsleden zelf taken uitvoeren of met de plaatselijke middenstand oplossen in plaats van voor elk probleem een bureau in te schakelen dat duizenden euro's vraagt om een of ander rapport op te stellen.' Een andere tip die genoemd wordt is 'minder bureaucratie en burgerinitiatieven stimuleren.'

'De boer op'
Onlangs is gebleken dat het 'anders vergaderen' al door de gemeenteraad is opgepakt. In DeMooiSonenBreugelKrant van 10 juli in het artikel 'De lokale politiek gaat de boer op', is te lezen dat de gemeenteraad op een andere manier gaat vergaderen. De werkgroep 'Bestuursstijl' die zich hiermee bezighoudt, wil het 'anders vergaderen' aangrijpen om onder andere op locaties te gaan vergaderen. Ze willen hiermee het contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers intensiveren. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een inloopuur of dat raadsleden zich laten uitnodigen bij verenigingen of bedrijven.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>