Met grote regelmaat wordt er te hard gereden op de Amerikalaan
Met grote regelmaat wordt er te hard gereden op de Amerikalaan Foto: Wil Feijen

Mening van inwoner telt mee in onderzoek verkeersveiligheid

Algemeen Algemeen / Son & Breugel Verkeer

Son en Breugel - Voor de zomervakantie heeft het burgerpanel van TIPMooiSonenBreugel zich kunnen uitspreken over de veiligheid in Son en Breugel. De uitslagen, meningen en tips van dit onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport en is inmiddels aan wethouder Boersma overhandigd.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

In een reactie laat Wethouder Boersma het volgende weten: "De input uit deze raadpleging over verkeersveiligheid is vooral waardevol, omdat aan de opgehaalde antwoorden geen analyse, conclusie of aanbeveling verbonden zijn. Het gaat om data, om signalen. Aan ons als bestuurders de taak om deze signalen als een antenne op te vangen en te leggen naast andere gegevens die we over het verkeer verzamelen."

Gevaarlijke punten
"Als gevaarlijkste verkeerspunt wordt de kruising Boslaan-Nieuwstraat-Wilheminalaan-Hendrik Veenemanstraat het meest genoemd. Daarnaast blijven (de locaties van) de straatjuwelen en zebra's en de fietsoversteekplaatsen de gemoederen bezighouden. Al met al komen uit deze peiling niet veel nieuwe signalen, maar wel de bevestiging dat naar de bestaande pijnpunten steeds opnieuw gekeken moet worden."

Heer en dame
Aan het gevoel van verkeersveiligheid in het verkeer is volgens wethouder Boersma wel degelijks iets te doen. Als een weggebruiker de andere weggebruikers respecteert, gewoon omdat hij of zij dezelfde straat gebruikt. "De voet op het gaspedaal bepaalt de snelheid van de auto. De 'heer - en de dame' - in het verkeer moet terugkomen."

30 km-zone
Het zou mooi zijn als alle verkeersdeelnemers zich houden aan de maximumsnelheid. Helaas is de werkelijk anders, dit leidt vaak tot ergernis van de overige verkeerdeelnemers, vooral in de 30 km-zone. Son en Breugel grossiert in het aantal 30 km-zones. Voor alle wegen richting het centrum geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. "Rijd je 30 kilometer in een 30 km-zone, dan word je ingehaald door een andere verkeersdeelnemer, of ze zitten bijna op je bumper, omdat je niet doorrijdt", aldus een verontrustende buurtbewoner van de Amerikalaan, die graag anoniem blijft.

Gevaarlijke situaties
Veel straten zijn ingericht met verkeersremmende maatregelen, zoals de straatjuwelen en verkeersdrempels. Doelstelling van de verkeersremmende maatregelen is dat verkeersdeelnemers de aanbevolen snelheid opvolgen. Echter er zijn straten waar verkeersdeelnemers veel harder rijden. Regelmatig leidt dit tot gevaarlijke situaties. De Europalaan, de Amerikalaan, de Aziëlaan, de Boslaan zijn enkele voorbeelden van straten waar harder wordt gereden dan de maximale toegestane snelheid. "Omdat er geen controle is op de snelheid, nemen de verkeersdeelnemers de aanbevolen snelheid niet in acht. En dat is juist een doorn in het oog van de overige verkeersdeelnemers."

Geen klachten
"Tot op heden zijn er nog geen klachten bij ons binnengekomen", geeft politieagente Diana van Moorsel aan. "Indien wij klachten krijgen, dan worden deze altijd bekeken door een wijkagent of een collega motorrijder. Als het echt te erg is, wordt er een plan van aanpak gemaakt om de overtreders te stoppen." De buurtbewoner geeft aan dat er inderdaad nog geen klacht bij de politie is ingediend. Buurtbewoners van de Amerikalaan zijn voornemens om gezamenlijk een klacht in te dienen.

Praat en denk mee
Voor het opstellen van een nieuwe verkeersvisie in Son en Breugel worden de meningen en tips van inwoners die deze enquête hebben ingevuld, gebruikt. Wil jij ook dat jouw mening gehoord wordt? Wil jij meepraten/meedenken over actuele onderwerpen uit Son en Breugel. Je leest, naar aanleiding van bovenstaande, dat het de moeite waard is en dat er daadwerkelijk iets met de tips en meningen gedaan wordt. Meld je gratis en anoniem (vanaf 16 jaar) aan op www.tipmooisonenbreugel.nl en ontvang regelmatig een raadpleging over actualiteiten in Son en Breugel. Het invullen van de raadpleging kost maar een paar minuten. De resultaten van de raadpleging worden in deze krant gepubliceerd.