Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 8d758c
Foto: Wil Feijen
gemeente

Raadsleden aan het woord over burgerparticipatie

Son en Breugel - Burgerparticipatie. Je hoort en leest het overal. Het lijkt wel een toverwoord om met behulp van burgerparticipatie de politiek dichter bij de burger te brengen. Maar wat is nu eigenlijk burgerparticipatie? In dit artikel vertellen zes raadsleden over wat zij verstaan onder burgerparticipatie. Volgende week deel 2 waarin inwoners van Son en Breugel en wethouder Paul van Liempd aan het woord komen over burgerparticipatie.

Redacteur: Ineke van Uden

Denken raadsleden wel hetzelfde over burgerparticipatie; het woord wat zo vaak valt tijdens raadsvergaderingen? Waarom en waarvoor zou je burgerparticipatie willen? Om constant maar aan je achterban te vragen wat hun mening is? Daarvoor hebben inwoners toch tijdens verkiezingen al gestemd op een bepaalde partij? Zitten burgers wel te wachten om te mogen participeren en is iedereen wel in staat om deel te nemen aan burgerparticipatie?

Belangen
Monique van Zwieten (D66) maakt zich wel zorgen of iedereen wel mee kan doen met burgerparticipatie: "D66 is voor een grote mate van zelfredzaamheid en mogelijkheden tot het initiëren van eigen initiatieven. Maar ik denk dat dit maar voor een kleine groep is weggelegd. Bij mensen die minder kansen of minder capaciteiten hebben, zou je misschien moeten kiezen voor sociale netwerken en vanuit die netwerken gaan participeren." Monique van Zwieten realiseert zich dat burgerparticipatie vaak pas interessant wordt wanneer het iemands belangen raakt: "Wat mij betreft mag er een groot onderzoek komen of inwoners wel altijd mee willen participeren in beleid. Zeker wanneer het verder van hen af staat."

Informatie inwinnen en geven
Voor Don Pasanea (VVD) is van belang dat iedereen een stem heeft en niet alleen de achterban van de oppositie/coalitie: "Maar er zijn ook grenzen aan burgerparticipatie. Inwoners beschikken niet over dezelfde informatie zoals de raadsleden. Als het complexe zaken zijn mag je ook niet van burgers verwachten dat ze overal over mee kunnen/gaan beslissen. Wat wel belangrijk is, is, om in een vroegtijdig stadium informatie in te winnen en informatie te geven."

Een mening hebben
Willem Buurke (PvdA/GroenLinks) noemt als voorbeeld van burgerparticipatie: "Het wijksgewijs consulteren van burgers, wel of niet in verenigingsverband, die allen een mening hebben over actuele zaken. Het gemeentebestuur zou deze burgers kunnen benaderen om de politiek van munitie te voorzien om behoorlijk onderlegde besluiten te kunnen nemen over zaken die in die wijk spelen."

Samen doen
Marianne van der Putte is sinds kort raadslid (Dorpsvisie) en actief in het dorp waardoor ze veel ziet en hoort: "Burgerparticipatie is voor mij dat we veel samen doen, vooral op maatschappelijk gebied. Mensen moeten steeds langer thuis wonen. Er wordt steeds meer gestreefd dat buurtgenoten klusjes voor deze mensen gaan doen. Een mooi streven. Maar aan de andere kant hebben we ook te maken met veel jonge buurtjes die beiden een baan hebben, druk zijn met het huishouden, sport en verenigingsleven. Ik denk echt dat we - in een dorp met toenemende vergrijzing - weer terug moeten naar kleinschalige bejaardenhuizen waar senioren bij elkaar wonen, contacten hebben en waar een beetje sociale controle is. Ik zit in een werkgroep die dit probeert mogelijk te maken." Ook een vorm van burgerparticipatie als deze werkgroep van zich laat horen.

Samen verantwoordelijkheid
Henk Hulsen (CDA) spreekt duidelijk uit wat burgerparticipatie niet is: "Burgerparticipatie betekent niet dat de gemeente (alleen) de lastige kwesties over de schutting gooit die de burger mag oplossen. Burgerparticipatie betekent ook niet dat de burgers de gemeenteraad niet meer nodig hebben en zelfstandig besluiten kunnen nemen. Nee, de burger participeert met het gemeentebestuur om samen verantwoordelijkheid te nemen." Henk Hulsen heeft het over de participatieladder: "Soms kan de burger geraadpleegd worden, soms kan hij adviseren, soms kan hij meebeslissen en soms kan hij mee uitvoeren. Het moet een normale zaak worden dat bij elk onderwerp de gewenste vorm van burgerparticipatie steeds vooraf bekend gemaakt wordt aan burgers, ambtenaren en politiek."

Knelpunt
Elly Brocken (Dorpsbelang) is het met dat laatste helemaal eens: "Van belang is dat inwoners weten wat er van hen verwacht wordt, waar zij wel of waar zij geen directe invloed op hebben en dat er duidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is. Bestuurders die uiteindelijk besluiten nemen dienen vooral te letten op financiële en praktische haalbaarheid, de samenhang met andere plannen en de duurzaamheid van te nemen besluiten. Zij moeten aan inwoners de informatie geven over de gevolgen van hun inbreng." En juist daar zit ook direct een knelpunt volgens Elly Brocken: "Onder indruk van verkiezingen hebben politici de neiging zich te laten leiden door de hardroepers die op hun beurt niet altijd de samenhang van de dingen voor ogen hebben."

Interactie
Burgerparticipatie is nodig zoals Willem Buurke verwoordt 'om de politiek van munitie te voorzien'. Soms wordt er gebruik gemaakt van het spreekrecht in raadsvergaderingen. Ook dan wordt munitie op raadsleden afgevoerd om mee te nemen in het uiteindelijk te nemen besluiten. De raad hoopt ook door het 'buitenshuis' vergaderen - in verband met de renovatie van het gemeentehuis - en met het inloop(spreek)uur, dat er meer interactie komt tussen inwoners en raadsleden.

Wordt vervolgd
Een goed begin, maar het streven is dat burgerparticipatie nog veel meer vorm gaat krijgen. De raad is op dit moment volop bezig om de bestuurlijke vernieuwing in daden om te zetten. Volgende week deel 2 over burgerparticipatie waarbij inwoners en wethouder Paul van Liempd aan het woord komen.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>