Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 30197f
Foto: m.hulsen
TIPMooiSonenBreugel

Project Breugel Bruist!, bruist dat nog wel in Son en Breugel?

Son en Breugel - Burgerpanelleden van TIPMooiSonenBreugel hebben in een onlangs gehouden raadpleging kunnen meepraten en meedenken over het project 'Breugel Bruist!' In de raadpleging werd op zoek gegaan naar de mening van de panelleden over het project. 'Bruist' het project 'Breugel Bruist!' nog wel onder de inwoners van Son en Breugel, of wordt er alleen over gesproken en gebeurt er niets? De mening van de burgerpanelleden liep nogal uiteen. Dat er zowel voor- als tegenstanders van project zijn, blijkt wel uit de resultaten van het onderzoek, waar 110 burgerleden aan hebben deelgenomen.

Redacteur: Emmy Grit

Op de vraag: "Waar denkt u aan bij het project 'Breugel Bruist!'?" konden de respondenten zelf één of meerdere antwoorden geven. 'Een gezellig, levend centrum in Breugel waar mensen samenkomen om verschillende soorten activiteiten samen te doen' is één van de positieve reacties. Minder positieve reacties die burgerpanelleden in een reactie lieten weten, zijn: 'het duurt allemaal te lang', 'de gemeenteraad zou nu eens knopen moeten doorhakken' en 'een project wat gedoemd is om te mislukken, omdat er te veel verschillende belangen meespelen'.

Faciliteiten
Om het project tot een succes te maken, mogen volgens de burgerpanelleden een supermarkt (75%), een speeltuin (63%) en een sporthal (59%) niet ontbreken. Verder scoort een buurthuis (56%) en een café (51%) hoog in de lijst met faciliteiten. Uiteraard mag ook een school niet ontbreken in het plan. Een school is meerdere keren in de toelichting aangegeven als belangrijke faciliteit in Breugel. De laatste tijd is de zoektocht naar een geschikte schoollocatie in Breugel volop in het nieuws geweest. Een besluit hierover is nog steeds niet genomen.

Goede mix van jong en oud
Op de website van de gemeente Son en Breugel is te lezen: "Bij het project 'Breugel Bruist!' zijn het niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn de mensen". Bijna de helft van de burgerpanelleden is het met deze stelling eens. Zij geven echter wel aan dat in Breugel hiervoor de nodige aanpassingen gedaan moeten worden, zodat Breugel levendiger wordt. Van het bouwen van een nieuwe schoollocatie tot het bouwen van woningen voor alleenstaanden, jongeren en senioren. "Er moet een goede mix komen van jong en oud, dat is cruciaal voor een vitaal dorp" en "er moet aandacht voor een leefbaar centrum Breugel zijn", zijn enkele reacties op deze stelling. Een respondent die niet achter het project staat, laat in een reactie weten: "Breugel is te klein om van alles te kunnen bieden. Dus ga werken aan een paar voorzieningen die nodig zijn om er te kunnen blijven wonen. Een goede veilige verbinding met centrum Son is nodig. De afstand per fiets van Breugel naar centrum Son is even groot als die van de Gentiaan naar centrum Son. Liever één bruisend centrum Son en Breugel, dan twee niet bruisende centra."

Op de hoogte blijven
Om de inwoners op de hoogte te houden en te betrekken bij de ontwikkelingen van 'Breugel Bruist!' is onder andere een Facebookpagina aangemaakt. Deze pagina wordt door slechts zeven procent van alle ondervraagden gevolgd. Een reactie: "Ik vind Facebook een heel slecht middel om mensen op de hoogte te houden." Meer dan de helft van de burgerpanelleden geeft aan dat zij het liefst via DeMooiSonenBreugelKrant op de hoogte gehouden willen worden van de vorderingen en het nieuws over 'Breugel Bruist!'.

Klankbordgroep
Om informatie te verwerken in diverse mogelijke scenario's voor de schoollocaties gaat de gemeente samen met een klankbordgroep aan de slag. De klankbordgroep wordt samengesteld uit diverse inwoners en belanghebbenden uit Breugel om zo een evenwichtige samenstelling te hebben van alle groepen belanghebbenden. Vijftien procent van de ondervraagden zou graag deel uit willen maken van deze klankbordgroep. Deze groep wil graag een steentje bijdragen aan 'Breugel Bruist!' en wil samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om Breugel bruisend te maken.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>