Logo mooisonenbreugel.nl
Een mogelijke locatie voor nieuwe wooneenheden   | Fotonummer: b24a4f
Een mogelijke locatie voor nieuwe wooneenheden (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Toch mogelijkheden voor wonen met zorg

Son en Breugel - Een artikel dat maandag 14 oktober in het Eindhovens Dagblad stond, heeft de leden van stichting Doorpakken Wonen verrast. De stichting is een werkgroep voor begeleid wonen die als doel heeft om (jonge) mensen met een beperking of stoornis zo goed als mogelijk te laten participeren in de gemeente Son en Breugel. De conclusie van het artikel was dat er geen plek was voor 24-uurszorg in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Deze conclusie was volgens de stichting niet juist of onvolledig. De stichting maakte zich dan ook zorgen dat de raads- en commissieleden beslissingen zouden nemen uitgaande van de informatie waar het artikel op was gebaseerd. De stichting heeft een brief aan de raads- en commissieleden van de gemeente gestuurd. In deze brief haalt zij alle argumenten die in het artikel door de gemeente zouden zijn genoemd keihard onderuit.

Financieel wel of niet haalbaar
Zo is het argument dat het financieel niet haalbaar is voor de gemeente onjuist, volgens Doorpakken Wonen. De groep die een woning zoekt, krijgt zorg die volledig wordt betaald door de landelijke overheid op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Veel jongeren die gebruik willen maken van deze woonvorm hebben een Wajong-uitkering. Feitelijk zijn zij hierdoor financieel voor een groot gedeelte onafhankelijk. De gemeente loopt dus financieel geen risico.

Wooneenheden
Het stoort de stichting dat er steeds over woningen wordt gesproken, terwijl het om wooneenheden gaat. Kleine appartementen voor eenpersoonsbewoning. Zo kunnen op een locatie van een eengezinswoning meerdere wooneenheden worden gerealiseerd. Doordat de gebruikers van de wooneenheden zelf hun huur betalen en de zorg inkopen die nodig is, is er sprake van een huursituatie van een sociale huurwoning. Dat moet dus gewoon meetellen in het aanbod van de sociale huurwoningen.

Starter op woningmarkt
Behalve woningzoekende zijn deze jongeren ook starter op de woningmarkt, waarvoor alleen een kleine sociale huurwoning haalbaar is. Woonstichting 'thuis heeft al aangegeven als investeerder en sociale verhuurder deze groep te willen helpen.

Besloten vergadering
Tijdens de commissievergadering van maandag 21 oktober werd de invulling van de bouwlocaties besproken. Dergelijke commissievergaderingen worden steeds vaker voorafgegaan door besloten vergaderingen. Zoals het woord het al zegt, mag hier geen pers en publiek bij aanwezig zijn. Dat maakt het volgen van de openbare discussie er niet makkelijker op en lijkt ook niet te passen bij het begrip burgerparticipatie waar de gemeente het steeds over heeft.

Wachtlijst
Tijdens de vergadering maakten drie inwoners gebruik van het inspreekrecht. Twee insprekers zijn ouders van een kind dat later in het leven gebruik zou willen maken van de mogelijkheid om een woning met zorg te kunnen huren in Son en Breugel. Koert Ackerman was één van de insprekers. "Mijn dochter met downsyndroom zou toch ook op enig moment de keuze moeten hebben om op haar manier zelfstandig te gaan wonen in het dorp dat voor haar vertrouwd is. Het is voor haar geen optie om buiten Son en Breugel te gaan wonen en haar familie en vrienden in Son en Breugel te voet, met de fiets of de bus te bezoeken. Dat kan ze gewoon niet." Inspreker Mathijs Knitel wil geen voorrang voor zijn zoon. "Anderen staan op een wachtlijst voor een woning. Die mogelijkheid is er zelfs niet in Son en Breugel voor mijn zoon. Er zijn geen woningen in deze gemeente die voor hem geschikt zijn. Waarom dan wel in Nuenen en Sint-Oedenrode?"

Duidelijk
Of het lag aan het genoemde krantenartikel met de titel 'Nog geen plek voor 24-uurszorg Son', de brief, het publiek of de insprekers, is niet duidelijk, maar bij de eerste ronde waar partijen hun mening mogen geven, bleek de titel van het krantenartikel direct al achterhaald. Nadat alle commissieleden hadden gesproken was het duidelijk dat de commissieleden ook wilden dat er een locatie kwam voor deze specifieke doelgroep. Wethouder Frenken was duidelijk en wilde alleen de kaders weten waarbinnen hij kon handelen om dit te bereiken. Wethouder Van Liempd waarschuwde de commissieleden ervoor om de vraag niet bij het college neer te leggen. "Kom met een duidelijk kader wat u wilt dat wij doen. Zorg ervoor dat de opdracht niet vaag is."

Kader
Dat kader kwam er. Zorg voor twintig tot vijfentwintig wooneenheden op een locatie, bij voorkeur het huidige tijdelijke gemeentehuis aan de Ruysdaelstraat. Indien elders sneller een locatie beschikbaar is, kan dat ook. De commissieleden gingen nog een stap verder. Zij vonden dat het in de volgende raadsvergadering geen discussiestuk meer is, maar een besluit waar alle partijen volmondig ja op zouden gaan zeggen. Of dit ook zo is moet volgens de betrokken ouders en stichting Doorpakken Wonen tijdens een raadsvergadering later dit jaar nog blijken. Maar de eerste stap naar een mogelijke oplossing is zeker gezet.

Vier panden
"De gemeente bouwt niet maar is wel de gesprekspartner voor anderen die dat wel doen", merkte Wethouder Frenken meerdere malen op. De gemeente heeft een aantal panden in eigendom binnen de gemeente Son en Breugel. Het gaat om vier panden: een pand aan de Willemstraat, aan de Torenstraat, een boerderij locatie Rooijseweg 55 en een pand aan de Wilhelminalaan. Op dit moment zouden alle panden verhuurd zijn. Mogelijk kan een oplossing voor het probleem gevonden worden door deze panden in te zetten, zonder verlies van het aantal woningen in het huidige sociale woonaanbod.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>