Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: fa38fa
Foto:
Algemeen / Son & Breugel

Huurwoningaanbod onder druk in Son en Breugel

Son en Breugel - De bouw van sociale huurwoningen zit op slot in Son en Breugel. Het betreft woningen met een huurprijs lager dan 720 euro. Oorzaken zijn de besluiteloosheid van de lokale politiek en het aantal mogelijke locaties waar gebouwd kan worden. De gemeente heeft mooie plannen, maar misschien te weinig daadkracht als het om het woningaanbod gaat. Niet direct wat je zou concluderen als je de nieuwbouwactiviteiten ziet in de Nieuwstraat, Bontstraat en Planetenlaan in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dit zijn oude besluiten die al jaren geleden gemaakt zijn en nu als nieuwbouw zichtbaar worden. Het duurt vaak twee jaar voordat een woning feitelijk gebouwd kan worden. In Son en Breugel liggen de bouwplannen al twee jaar stil en de gemeente heeft op dit moment nog dertien nieuwbouwlocaties; deze zijn al twee jaar onderwerp van gesprek binnen de politiek. Dit betekent dat er op zijn vroegst pas in 2022 op deze locaties gebouwd kan worden. Tevens loopt er nog een politieke discussie over hoeveel procent daarvan sociale huurwoningen zou moeten zijn en voor welke doelgroep.

Negentien huurwoningen
Woonstichting 'thuis wordt ondertussen door de gemeente aangesproken op het feit dat zij de wooncomplexen De Schuyt en De Brugwachter verkopen en dat daardoor negentien sociale huurappartementen dreigen te vervallen. Dit zijn appartementen die feitelijk nooit de status van sociale woning mochten hebben. Dit was een compromis voor de nieuwbouw Berkenstaete, voorheen De Vloed, waardoor er negentien huurappartementen verdwenen. Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur bij Woonstichting 'thuis, begrijpt de opmerking van de gemeente wel. Hij geeft aan dat de huurwoningen mogelijk op termijn pas verdwijnen."Zolang de huidige huurder gebruikmaakt van de woning, blijft alles hetzelfde", aldus Paulus.

Inkrimpen
Paulus hekelt wel het feit dat de gemeente hiermee het beeld schets dat 'thuis het sociale huurwoningaanbod in Son en Breugel aan het inkrimpen is. "Niets is minder waar; wij bouwen waar we kunnen en mogen in Son en Breugel. De woonstichting wil zelfs nog meer sociale huurwoningen of wooneenheden bouwen in Son en Breugel. Maar het is bijna niet uitvoerbaar. Steeds weer veranderen de plannen. Ondanks dat er ook in de gemeente Son en Breugel aparte grondprijzen gelden voor de sociale woningbouw, lukt het ook 'thuis niet om aan de vraag te voldoen.

Hoofdprijs
Paulus: "Het is alweer een tijd geleden dat we überhaupt grond konden kopen. Dat was zo'n tien jaar geleden, in Sonniuspark. We hebben voor de grond de hoofdprijs betaald. We hebben wel het voormalig bankgebouw aan de Heistraat omgebouwd tot huurappartementen en ook nog eens dertig appartementen in de Molenstraat aangekocht."

Verloren zaak
Volgens Paulus zijn er gewoonweg te weinig locaties die worden aangewezen voor sociale woningbouw. "Het komt in Son en Breugel ook wel eens voor dat een aangewezen locatie in particulier bezit is. Een verloren zaak als je een huis moet bouwen dat niet meer dan 720 euro huur per maand mag kosten." In Son en Breugel is de meterprijs bij grondgebonden woningen afhankelijk van de locatie. Hierdoor kunnen de prijzen enorm verschillen. De huurprijzen zijn echter niet afhankelijk van de locatie, maar van het lage inkomen van huishoudens. "Zo ontstaat er dus een moeilijke situatie voor 'thuis", zegt Paulus.

Kavelprijs
De gemeente Son en Breugel hanteert een meterprijs en heeft niet een sociale kavelprijs. Sociale kavels zijn in het algemeen 100 tot 110 m2. Daarbij heeft deze regio de hoogste prijs van alle regio's in Nederland. Zelfs Amsterdam heeft een lagere sociale kavelprijs. In Tilburg kan een sociaal kavel worden aangekocht voor zo'n twintigduizend euro. Veel gemeenten hanteren bewust een veel lagere prijs voor sociale kavels, om sociale woningbouw mogelijk te maken.

Grondprijzen
"Wat betreft de grondprijzen is er een bepaalde bandbreedte. Hierbij zit Son en Breugel in deze regio dan ook weer aan de bovenkant. Er zijn ook gemeenten die aan de onderkant van de bandbreedte zitten. Als je als gemeente wilt dat je inwoners in een betaalbare sociale huurwoning kunnen wonen, zul je dat naast ruimtelijk ook financieel mogelijk moeten maken", aldus Paulus. De gebiedsregisseur blijft kansen zien: "Natuurlijk zullen het dan nooit de aantallen zijn, die we willen bouwen."

Toename huurwoningen
Voor 2020 is de verwachting dat de grondprijzen weer zullen stijgen, dus ook in Son en Breugel; dit maakt het probleem alleen maar groter. Nu de overheid de loongrens weer heeft verhoogd, neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe. Daardoor wordt het verkrijgen van een sociale huurwoning nog moeilijker, ook in Son en Breugel. De gemeente bouwt zelf geen huizen, maar kan wel meewerken aan een beter klimaat waarin gebouwd kan worden. Vooralsnog lijkt dit de politiek in Son en Breugel niet te lukken; het uitwijken naar andere gemeenten voor een geschikte woning lijkt op dit moment de enige oplossing voor 'thuis.

Grondprijs
Paulus kijkt naar de oplossingen om aan de enorme vraag van sociale huurwoningen te kunnen voldoen. Daarbij kijkt 'thuis naar de regio als de oplossing niet binnen een gemeente mogelijk is. Paulus: "Als wij het geld hebben voor het bouwen van vierhonderd sociale huurwoningen, dan is voor ons de grondprijs belangrijk. Als deze woningen bijvoorbeeld in Best komen te staan, dan is dat ook voor de woningzoekende in Son en Breugel een oplossing." Omdat de huurprijs belangrijker is dan de plaats waar de woning staat, vindt hij dit een mooi alternatief voor de dure grondprijs in Son en Breugel.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>