Logo mooisonenbreugel.nl
Burgemeester Gaillard   | Fotonummer: 74eff4
Burgemeester Gaillard (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Berouw Gaillard herstelt vertrouwen

In oktober 2018 liet de provincie aan burgemeester Hans Gaillard weten dat de gemeente Son en Breugel onder actief toezicht is geplaatst. "Dat had aan de raad gemeld moeten worden en dat is niet gebeurd. Het is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen en daar bied ik mijn excuses voor aan. Het is een uiting van het onvoldoende betrekken van de raad in dit proces." Deze spijtbetuiging sprak de burgemeester woensdag 27 november uit tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het niet informeren van de raad is een doodzonde. Toch kwam de burgemeester onbeschadigd uit de strijd. Hij had zelfs een verklaring voor zijn misstap: "Ik was meer bezig met de inhoud dan met het proces zelf. En juist het proces, dus het niet of niet juist naleven van de afspraken, zorgde ervoor dat de provincie dreigde met ingrijpen bij de gemeente Son en Breugel. De problemen hebben alles te maken met het geneuzel van de provincie. Op het moment dat de provincie zegt 'u heeft het fout gedaan omdat het college van B&W ingestemd heeft, maar u had het moeten vaststellen', kunnen we toch niet spreken van het juiste niveau waarop je met elkaar beleid moet maken", aldus de burgemeester.

Frustratie
En zo nam Gaillard niet alleen alle schuld op zich, hij informeerde de commissie ook over de manier waarop het zover is gekomen. Hij haalde daarmee bijna alle frustraties weg bij de raadsleden van de commissie. Henk Hulsen (CDA) probeerde in het debat de oorzaak van dit alles bij meerdere colleges neer te leggen, maar toch gebruikte Gaillard deze vluchtroute niet. Hij bleef bij zijn betoog en voegde eraan toe dat hij zijn handelen niet had gedeeld met het huidige en vorige college.

Dreigend
De gevolgen van deze handelwijze zijn nog niet effectief, maar alleen dreigend, informeerde burgemeester Gaillard de raadsleden in de commissie. "We zitten op trede drie van de interventieladder en bij trede vier kan ingrijpen van de provincie een feit zijn."

Vier documenten
Wat is feitelijk het probleem? Volgens Gaillard moeten er vier documenten worden aangeleverd:
- een verslag over 2018; dit is te laat aangeleverd
- verordening kwaliteit in concept is al op 3 april naar de provincie gestuurd en de gemeente wacht nog op een reactie
- een beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving moet voor 1 januari 2020 bij de provincie binnen zijn
- een programmavergunning; deze moet 1 februari 2020 bij de provincie zijn

"Als dit is gedaan, dan zal ingrijpen door de provincie voorkomen worden. En dat is dus het geval", aldus Gaillard.

Overtuigen
Ondanks de niet zo lovende woorden van Kees Vortman (VVD), 'dertien maanden heeft u dus niets gedaan' en van Elly Brocken (Dorpsbelang), 'er is structureel iets mis in dit college', wist Gaillard de commissieleden te overtuigen dat het allemaal goed zou komen. Daarin geloofde Kees Vortman het minst van alle commissieleden. Hij kreeg wederom bijval van Elly Brocken. Zij vroegen zich gezamenlijk af wat het repareren op vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) gaat kosten en waar dat het geld vandaan komt.

Begroting
Volgens de burgemeester staat hiervoor een bedrag van zestigduizend euro op de begroting, een bedrag dat niet voldoende is. Op dezelfde begroting staat ook nog een bedrag om starters te betalen: hoogopgeleide jongeren die aan het begin staan van hun carrière. Door hiervan gebruik te maken in combinatie met het gereserveerde bedrag van zestigduizend euro is de bemanning weer op peil. Ondanks de uitleg hierover bleef bij hen de twijfel. Of Gaillard de zaak mooier heeft gemaakt dan het is, zijn portefeuille weer op orde krijgt en de hete adem van de provincie uit de nek van het college houdt, moet de toekomst uitwijzen. Als dit niet het geval is, zal de raad het na deze avond wel direct van hem te horen krijgen, werd er geconcludeerd.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>