Logo mooisonenbreugel.nl
Jan Fidder (l) en Mark de Jongh (r) hebben het spandoek in het centrum opgehangen   | Fotonummer: e41f26
Jan Fidder (l) en Mark de Jongh (r) hebben het spandoek in het centrum opgehangen (Foto: Wil Feijen)
School

Onderwijs in Breugel verdient een passende locatie

Son en Breugel - De medezeggenschapsraad, de leraren, de stuurgroep van basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog en het overkoepelend orgaan PlatOO zijn boos, teleurgesteld en zijn het zat. Ze hebben het gevoel dat zij al jaren door de gemeente als speelbal gebruikt worden in de scholenkwestie. Er ligt een uitgewerkt plan voor de twee basisscholen die graag op één locatie verder willen. Dit plan is 8 oktober in de commissievergadering gepresenteerd. De afgevaardigden van de scholen snappen er niets van dat de politiek geen beslissing durft te nemen in het belang van het onderwijs en iedere keer met een nieuwe locatie op de proppen komt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Een terugblik
Beide scholen zijn voornemens om samen verder te gaan in één gebouw. Voor de scholen zijn er alleen maar voordelen te noemen. Een nieuwe, moderne school, een zelfstandige schoolfunctie, meer onderwijskundige slagkracht, versterking openbaar onderwijs en verbindend tussen Son en Breugel. Het blijft een kleine, gemoedelijke school met aandacht voor duurzaamheid in omgeving en onderwijs. Al deze argumenten zijn door PlatOO op 8 oktober gepresenteerd tijdens de commissievergadering.

Mandaat
Bestuursvoorzitter Annemie Martens van PlatOO heeft in november 2018 gesproken tijdens een inspraakavond en heeft de gemeenteraadsleden gevraagd om zelf een voorstel te maken voor een plan. De gemeenteraad heeft PlatOO tijdens deze vergadering het mandaat gegeven om die plannen verder uit te werken. De betrokkenen zijn hiermee aan de gang gegaan en er ligt een gedegen plan op tafel, waar de achterban van de scholen zich helemaal in kan vinden. Op de locatie van De Krommen Hoek zou een nieuwe school gebouwd kunnen worden, waar de twee basisscholen samen in gehuisvest worden.

Derde en vierde locatie
Voordat de presentatie plaatsvond, kwam wethouder De Bruin met een mogelijk alternatief: De Molenwiek. Deze locatie viel niet bij iedereen in goede aarde. Er kwam veel discussie los in Breugel, zowel bij de direct betrokkenen als bij de omwonenden. Veel gesprekken volgden en de burgers kregen zelfs inspraak via de burgerparticipatie. De Molenwiek bleek toch niet te voldoen aan de gestelde criteria en viel af. Wethouder De Bruin liet weten dat er nog een locatie in beeld was bij de gemeente: Sporthal De Bongerd. Letty Aarts, vicevoorzitter medezeggenschapsraad van De Regenboog: "We waren verrast door dit voorstel en er was verbazing alom. Weer een locatie erbij die onderzocht moet worden op haalbaarheid. Weer gaat er kostbare tijd en geld verloren. Zo ga je niet met volwassen mensen en kinderen om. Er moet duidelijkheid komen, want dit is voor het onderwijs in Son en Breugel niet goed. We willen stappen maken in de toekomst en niet blijven hangen door de besluiteloosheid van de gemeente."

Actievoeren
Mark de Jongh, afgevaardigde van de stuurgroep van de ouders van De Regenboog, is boos en teleurgesteld: "De maat is vol. We hebben altijd vertrouwd op het plan dat door PlatOO is ingediend. Het is een goed onderbouwd plan. Het is voor de twee scholen het beste scenario, voor de leraren, voor de kinderen én voor het onderwijs in Breugel. We laten onze stem horen door het houden van acties. Ludieke acties wel te verstaan." Inmiddels hangen er bij beide scholen en in het centrum van Son en Breugel spandoeken om hun ongenoegen kenbaar te maken en gaan ze in gesprek met raadsleden. Door het houden van acties willen de betrokkenen laten zien dat ze nog steeds samen vierkant achter hun plannen staan.

Bruisen
Maar er is nog een reden dat de twee afgevaardigden boos zijn. Letty: "We hebben het voorstel van de vierde locatie uit de krant moeten vernemen. Er is niemand bij betrokken geweest. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. De gemeente wil Breugel laten bruisen, maar dat doen ze niet op deze manier." Op de website van de gemeente zijn zelfs vier voorstellen te lezen over de mogelijke schoollocaties: De Krommen Hoek, De Regenboog, De Bongerd met De Regenboog én De Bongerd met De Regenboog en De Krommen Hoek. "Vrij summier worden de financiën van de voorstellen genoemd. Er staat niet bij waar dit op gebaseerd is. Gaat de gemeente voor de laagste prijs, of gaat de gemeente voor het beste onderwijs en de toekomst van de jeugd van Son en Breugel?", vragen Letty en Mark zich af namens de achterban. PlatOO heeft al laten weten dat zij een zelfstandig schoolgebouw willen en niet gehuisvest willen worden in een combigebouw, zoals nu is voorgesteld in het plan 'Breugel Bruist!'.

Knopen doorhakken
Letty: "We voelen ons niet gehoord. Wat heeft het voor nut gehad om de plannen te presenteren aan de gemeenteraad. Waar is het misgegaan? Wij snappen er niets meer van." Hopelijk kunnen er op korte termijn knopen worden doorgehakt en kan er positieve energie naar de nieuwbouw gaan, gericht op de toekomst van het onderwijs. De twee afgevaardigden willen graag een oproep doen aan de politiek in Son en Breugel. "Neem je verantwoordelijkheid. Stop onderwijs niet weg en geef het de plaats die het verdient. Maak de kinderen niet verantwoordelijk voor het bruisen van Breugel, maar laat het openbaar onderwijs bruisen in Breugel!"

Op donderdag 19 december staat een raadsvergadering op de agenda. "We hopen dan op goed nieuws", sluiten Letty en Mark af.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>