De vleermuistoren die in het Vroonhovenpark gebouwd gaat worden
De vleermuistoren die in het Vroonhovenpark gebouwd gaat worden Foto: Artist impression ©Bioarchitectuur & Bureau Waardenburg

Kerkvleermuizen krijgen een eigen toren

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - De vleermuizen die in de kerktoren en de Sint Petrusbandenkerk gehuisvest zijn, verhuizen naar een eigen toren. Op dit moment maken ze nog gebruik van 24 vleermuiskasten die in 2017 zijn opgehangen. Die waren bedoeld als zomerverblijf. De vleermuistoren die gebouwd gaat worden, wordt een unieke verblijfplaats. Met zijn achteneenhalve meter is het de hoogste van Nederland. Met de duurzame bioarchitectuur hoopt de gemeente de kerktorengasten te verleiden naar dit nieuwe onderkomen.

Redacteur: Peter Marijnissen

Dankzij de dreigende sloop van de Sint Petrusbandenkerk hebben de beschermde vleermuizen al vanaf 2017 aandacht gekregen. De vleermuizen in de kerktoren kunnen volgend jaar verhuizen naar hun nieuwe plek die in het park Vroonhoven achter de Petrusbandenkerk komt. De plannen voor deze toren waren al op 21 november 2017 goedgekeurd door het college en worden nu, twee jaar, later gerealiseerd. Pas als de vleermuizen in april 2020 uit hun winterslaap komen, kan de gemeente aan de renovatie van de monumenten beginnen.

Vleermuistoren
Met zijn achteneenhalve meter is de nieuwe vleermuistoren de hoogste van Nederland en wordt gebouwd met een budget van 89.000 euro. De toren heeft een afmeting van 2,2 meter in het vierkant. Het is een bijzonder ontwerp van architect Jacco Bruil van Bioarchitectuur, in samenwerking met Bureau Waardenburg. De betonnen kern van de toren is tot zes meter hoogte gevuld met zand.

Maart 2020
De vleermuizen komen binnen via een lange openingsspleet die op elke hoek aanwezig is en daarna kruipen ze in de wanden tussen de spouwmuren van de toren. Boven is nog een meter lege ruimte waar ze vrij kunnen rondvliegen. Dit is de eerste toren met een unieke warmteregeling door middel van een dubbele spouw: één tegen de warmere buitenmuur en één tegen de koudere binnenkern, die kouder wordt door het nat gehouden zand. De vleermuizen kruipen naar de juiste spouw om hun temperatuur te regelen. Er zijn ook sensoren aangebracht om temperatuur en vochtigheid te meten. De toren is in maart 2020 klaar, voordat de vleermuizen uit hun winterslaap komen en in mei uitvliegen voor het broedseizoen.

Renovatie monumenten
De renovatie van de kerktoren en het raadhuis kan over een half jaar beginnen. De eventuele nieuwe functies voor deze gebouwen staan los van de renovatiewerkzaamheden. Op dit moment wordt de toren bovenin gebruikt voor het carillon en beneden als opslagruimte. Het raadhuisje huisvest nu de Heemkundekring en Buurtzorg. Over de verdere invulling van nieuwe functies zal het college zich volgende jaar moeten beraden. Voor de kerktoren zou bijvoorbeeld een expositieruimte of andere publieke functie mogelijk zijn, na de vleermuisverhuizing en renovatie.

Laatste nieuws
Vrijdag 29 november werden de betonpalen voor de fundering voor de vleermuistoren geplaatst. Vier palen werden trillingsarm in de grond geschroefd en gevuld met beton. Hierop komt de constructie van de vleermuistoren te staan. De werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd door Bufix Funderingstechniek uit Son en Breugel.

Het boren van de palen