Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: caffd3
Foto: MooiSonenBreugel
gemeente

'Omgekeerd inzamelen' scoort goed in Son en Breugel

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel krijgt van de inwoners een dikke acht op de schaal van 10 als rapportcijfer voor de wijze van afvalinzameling. Onafhankelijk onderzoeksbureau De AfvalSpiegel heeft voor de gemeente een onderzoek uitgevoerd over afvalinzameling onder inwoners van laagbouw, hoogbouw en inwoners van 't Zand.

Redacteur: Emmy Grit

De gemeente Son en Breugel wil toe naar minder restafval en meer afvalscheiding. Om dat te realiseren zijn verbeteringen in de afvalinzameling nodig. De gemeente kent op dit moment twee verschillende ophaalsystemen: omgekeerd inzamelen en afval aanbieden in de grijze minicontainer. In de wijk 't Zand en in de appartementencomplexen in Son en Breugel wordt al een paar jaar gebruikgemaakt van het omgekeerd inzamelen van afval. Papier, groente-fruit-tuinafval (GFT) en plastic-metaal-drankkartons (PMD) worden huis-aan-huis opgehaald. Voor het restafval moeten bewoners naar een ondergrondse container lopen. In de overige wijken wordt het vuil opgehaald dat door de inwoners wordt aangeboden in een grijze minicontainer.

Goede score
Voordat het omgekeerd inzamelen in de overige wijken in Son en Breugel ingevoerd wordt, wil het gemeentebestuur eerst zicht hebben op het resultaat en heeft het door middel van een enquête de mening gepeild bij de inwoners. De uitgebreide enquête is door meer dan duizend inwoners ingevuld. Hieruit blijkt dat de inzameling van GFT, PMD en papier bij de bewonersgroepen tussen het cijfer 8 en 8,5 op een schaal van 10 scoort. Het restafval scoort zowel in 't Zand als de appartementencomplexen lager, namelijk een 7,5. Opvallend hierbij is dat voor de twee verschillende ophaalsystemen de cijfers gelijk zijn.

Frequentie
Een opvallend punt dat uit de enquête naar voren komt, is dat de papiercontainer in 't Zand vaker geleegd zou mogen worden. Deze wordt nu één keer in de vier weken geleegd. In de hoogbouw en de overige wijken is men wel tevreden over de frequentie. Deze is hier één keer per twee weken.

Welk afvalsysteem
Door de enquête heeft de gemeente een beeld gekregen over het afvalbeleid. Het is aan de Son en Breugelse politiek om te beslissen met welk afvalsysteem er gewerkt gaat worden. Wordt het omgekeerd inzamelen in heel Son en Breugel ingevoerd, of blijft dit systeem alleen gelden voor 't Zand en de hoogbouw in Son en Breugel? Medio 2020 wordt bekeken of het systeem aangepast moet worden. Vooralsnog blijft de afvalinzameling zoals het nu is geregeld.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>