Logo mooisonenbreugel.nl
Martien (l) en Mireille (r) bij het kunstwerk 'Het Oor' langs de A50   | Fotonummer: b6b141
Martien (l) en Mireille (r) bij het kunstwerk 'Het Oor' langs de A50 (Foto: Wil Feijen)
Politiek

Hoe betrek je inwoners van Son en Breugel bij de politiek?

Son en Breugel  - Bij wie moet je als inwoner zijn als je meer wilt weten over politieke dossiers en wanneer kun je een raadslid hierover aanspreken? Wanneer kun je als inwoner je mening geven en wordt daar dan ook iets mee gedaan? Sinds de verkiezingen in 2018 is er een raadswerkgroep Bestuursstijl in Son en Breugel in het leven geroepen met als doelstelling om de afstand tussen inwoners en gemeenteraad kleiner te maken.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Uit iedere politieke partij is een vertegenwoordiger gekozen die samen met de burgemeester, de griffier en een externe deskundige de raadswerkgroep Bestuursstijl vormt. Mireille Bonnier en Martien Merks zijn twee vertegenwoordigers die zitting hebben in de raadswerkgroep. Mireille: "Na de verkiezingen van 2018 is de raadswerkgroep ontstaan. Wij hebben van de raad de opdracht gekregen om ontwikkelingen in gang te zetten om de huidige werkwijze van beleids- en besluitvorming door raad en college te verbeteren en inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers eerder en beter te betrekken bij beleidsvorming."

Kennis en ervaring
De raadswerkgroep is ook meegegeven om diezelfde inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen te betrekken bij deze ontwikkelingen en gebruik te maken van hun kennis en ervaring. Om hun opdracht goed uit te kunnen voeren hebben ze een uitvoeringsprogramma uitgewerkt met vier aandachtspunten: 1. aansluiting bij behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers; 2. burgerparticipatie. 3. beleids- en besluitvorming en 4. vergaderstructuren.

Laagdrempelig
De raadswerkgroep heeft niet stilgezeten de afgelopen maanden. Zo hebben zij inloopavonden georganiseerd die plaatsvinden vóór een commissievergadering. Deze avonden zijn bedoeld voor inwoners om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met de raadsleden en hun vraag, mening of opmerking te laten horen. Martien: "Inmiddels zijn er al een aantal inloopavonden geweest. Tijdens een van deze avonden heeft bijvoorbeeld een groep inwoners hun zorgen gedeeld over een ontwikkelplan bij hen in de buurt. De raadsleden hebben geluisterd en later is in overleg met de ambtenaren besloten om een werkbezoek in te plannen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Door ter plekke te gaan kijken konden de betrokkenen hun opmerkingen, zorgen en vragen kwijt en werd het probleem voor de raadsleden duidelijker. Beide partijen waren erg enthousiast over deze vernieuwde opzet."

BOB-model
De gemeenteraad werkt nu volgens het 'BOB'-model, dat staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Voordat er een oordeel gevormd kan worden, is het vaak van belang om te weten hoe inwoners denken en wat hún mening is. Daarom wordt er ook vaker per project gekeken of het mogelijk is om burgerparticipatie in te zetten. Met de inloopavond en door vaker gebruik te maken van burgerparticipatie worden inwoners meer betrokken en naar hun mening gevraagd. "Het is natuurlijk niet zo dat alles wat inwoners vragen ook uitgevoerd kan worden. Er wordt in ieder geval wel meer geluisterd naar de mening van onze inwoners", vult Martien aan. Vervolgens wordt er een oordeel gevormd, waarna de besluiten in de raadsvergadering genomen worden.

Achter de schermen
De raadswerkgroep Bestuursstijl is achter de schermen druk bezig om een nieuwe, verfrissende bestuursstijl voor te bereiden. Hiervoor hebben de werkgroep en een aantal raadsleden de gemeente Lochem bezocht en binnenkort gaan ze met een groot aantal afgevaardigden van de gemeente Son en Breugel naar Oisterwijk. "Op dit moment duurt het lang voordat een besluit wordt genomen; dat kan door gebruik te maken van een andere bestuursstijl wellicht korter. Dit is voor onze inwoners ook overzichtelijker en beter te begrijpen", licht Martien toe.

Nieuwe bestuursstijl
De raadswerkgroep is ook op zoek naar antwoorden op de vraag wat inwoners verwachten van burgerparticipatie. Wanneer wil men meedenken? Maar vooral ook wanneer niet? Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft men diverse avonden met inwoners georganiseerd. Daarnaast praten veel inwoners over 'de gemeente'. Mireille: "Maar bedoelt men dan het grondgebied van Son en Breugel, het college, de ambtenaren, het gemeentehuis of toch de gemeenteraad? Door kortere lijnen en duidelijker te communiceren met onze inwoners geeft het raadsleden de kans om dat uit te leggen en tegelijkertijd een luisterend oor te bieden."

Button
Mireille vervolgt: "We wilden als raadswerkgroep duidelijker zichtbaar zijn met een beeldmerk wat herkenbaar is voor alle inwoners. Als basis voor dat beeldmerk diende het kunstobject 'Oor', dat we van de kunstenaar Bisscheroux hiervoor mochten gebruiken. De raadswerkgroep heeft van dit beeldmerk een speciale button laten maken. We hebben de raadsleden gevraagd deze button zoveel mogelijk te dragen, zodat duidelijk zichtbaar wordt dat zij graag een luisterend oor bieden. Maar de tekst op de button is voor de inwoners: 'Laat van u horen'.

Volgende inloopavond
De volgende inloopavond wordt gehouden op dinsdag 18 februari van 19.00 - 20.00 uur op de locatie 'De Vijverberg'. Alle inwoners zijn van harte welkom. Voor de inloopavond hoef je niet van tevoren aangemeld te zijn. "We nodigen onze inwoners uit om tijdens deze avond raadsleden aan te spreken over zaken waarover zij graag van gedachten willen wisselen. De inwoners worden ontvangen door de raadswerkgroep en worden vervolgens in contact gebracht met raadsleden. Wellicht krijgt het gesprek daarna nog een vervolg, maar dan weten de raadsleden in ieder geval wel dat er iets speelt", sluit Martien af.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>