Logo mooisonenbreugel.nl
Wethouder Jos de Bruin heeft alle ingediende voorstellen van sde sportverenigingen beoordeeld   | Fotonummer: 53685a
Wethouder Jos de Bruin heeft alle ingediende voorstellen van sde sportverenigingen beoordeeld (Foto: Wil Feijen)
Algemeen / Son & Breugel

Samenwerking sportverenigingen wordt beloond

Son en Breugel - Veel sportverenigingen in Son en Breugel hebben de draad weer opgepakt, nadat ze een aantal maanden verplicht moesten stoppen met trainen en het spelen van wedstrijden, in verband met de corona-uitbraak. Eerst mocht de jeugd tot en met twaalf jaar weer de training hervatten, daarna de jongeren en als laatste groep de volwassenen. Echter wel allemaal buiten. Voordat de sporters weer konden beginnen moest er veel achter de schermen geregeld worden, door zowel de verenigingen als door de gemeente Son en Breugel.

Redacteur: Emmy Grit

De sportverenigingen hebben allemaal een protocol van het NOC&NSF ontvangen. Met deze informatie én de informatie van de nationale sportbonden moest een vereniging een plan de campagne opstellen die voor goedkeuring aangeboden werd aan de gemeente. Wethouder Jos de Bruin van Sportzaken vertelt hierover: “Voordat een vereniging daadwerkelijk kon beginnen met de trainingen, hebben we de ingediende stukken grondig bekeken. Alle regels en richtlijnen moesten vermeld zijn en alles moest ook duidelijk uitgelegd worden, zodat er niets aan het toeval overgelaten wordt.”

Aanvullende informatie
Franc Das, beleidsadviseur WMO-Sport van de gemeente Son en Breugel voegt toe: “Niet alle plannen zijn één op één goedgekeurd. Soms moest een vereniging meer aanvullende informatie verstrekken, wat inhield dat ze later konden starten met de trainingen.” Sportverenigingen en ondernemers die aan sport gerelateerd zijn, kwamen zelf ook met voorstellen, die de gemeente eerst moest toetsen op haalbaarheid. “Alle richtlijnen liggen vast, daar mag niet van worden afgeweken. Soms kwamen verenigingen met voorstellen die wij dan helaas moesten afwijzen. We zijn samen op zoek gegaan naar alternatieven. Voor de ene vereniging was dit eenvoudiger dan voor de andere”, aldus Franc.

Sporthal of openbaar gebouw
Verenigingen die gebruik maken van een sporthal of een openbaar gebouw, stonden voor een andere uitdaging; binnen sporten of bijvoorbeeld repeteren van muziek mag nog steeds niet. Harmonie Pro Honore et Virtute heeft met een goedgekeurd protocol de individuele muzieklessen weer hervat in het Vestzaktheater. Voor alle andere culturele doeleinden blijft het Vestzaktheater nog steeds gesloten. Handbalvereniging Apollo heeft de handen ineengeslagen met korfbalvereniging De Corridor en volleybalvereniging Pieter Brueghel met SBC om gebruik te maken van hun sportcomplex.

Samenwerking
Wethouder De Bruin: “De samenwerking tussen verschillende sporten is een goed voorbeeld van het Lokaal Sportakkoord waar de gemeente Son en Breugel mee bezig is. Net voor de uitbraak van het coronavirus was het plan voor het Lokaal Sportakkoord klaar en zou 1 april ondertekend worden. Helaas kon dit niet doorgaan.” Een ander voorbeeld dat de wethouder aandraagt is de uitwisseling van vrijwilligers. Bij alle trainingen zijn extra toezichthouders nodig. Doordat nu veel mensen noodgedwongen thuis werken en/of zijn, maakt het mogelijk dat vrijwilligers ook bij andere verenigingen een steentje bijdragen.

Maatwerk
Behalve bij het helpen opstarten van de verenigingen met de trainingen gaat de gemeente ook maatwerk en steun aanbieden aan verenigingen, stichtingen en beheerders die door de coronacrisis in moeilijkheden dreigen te komen. De wethouder hierover: “De gemeente wil voorkomen dat het verenigingsleven de harde klappen door de coronacrisis niet te boven kan komen. Je kunt hierbij denken aan het kwijtschelden van de huur voor gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Of het financieel steunen van de sporthalbeheerder zodat hij de betaalde huur door de sportverenigingen kan terugbetalen nu die geen gebruik van de sporthal kunnen maken. De gemeente houdt actief een vinger aan de pols bij beheerders van sociaal culturele accommodaties en past daar waar nodig maatwerk toe.”

Steun van gemeente
Behalve dat de gemeente de sportverenigingen steunt, gaat zij tevens organisatoren steunen van evenementen die door corona niet konden plaatsvinden. Die hoeven de ontvangen subsidie niet altijd geheel terug te betalen. De gemeente kijkt per situatie welke kosten bijvoorbeeld al zijn gemaakt. Wethouder Jos de Bruin: “De mogelijkheden voor steun kunnen zeer divers zijn. We zullen als gemeente daarom per situatie bekijken of, en zo ja, welke steun we kunnen bieden. We hebben een bloeiend verenigingsleven. Het is ons er alles aan gelegen dat we dat weten te behouden voor de toekomst”.

Eenmalige subsidie
Om de samenwerking tussen sportverenigingen nog meer te promoten stelt de gemeente een eenmalige subsidie van duizend euro beschikbaar. Jos de Bruin hierover: “We stellen dit bedrag beschikbaar voor creatieve oplossingen om het sportaanbod (tijdelijk) te vergroten. Het zou fantastisch zijn als er nog meer buitensportverenigingen gaan samenwerken met de binnensport, om zo ook de leden van de binnensport in beweging te houden.”

Corona-proof
Maar er zijn meerdere mogelijkheden. “Je kunt ook denken aan een activiteit voor de jeugd uit Son en Breugel die door een vereniging of een samenwerking van meerdere verenigingen georganiseerd wordt in de zomervakantie. De activiteit dient uiteraard wel ‘corona-proof’ te zijn. We zien de voorstellen graag tegemoet”, aldus de wethouder. De eenmalige subsidie is aan te vragen via de website van de gemeente.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>