Logo mooisonenbreugel.nl
Het bos waar bomen gekapt gaan worden voor de realisatie van de ontsluitingsweg voor de nieuwbouw van Zonhove   | Fotonummer: a5176c
Het bos waar bomen gekapt gaan worden voor de realisatie van de ontsluitingsweg voor de nieuwbouw van Zonhove (Foto: Wil Feijen)
Foto's

Bomenkap voor ontsluitingsweg werkzaamheden Zonhove

Son en Breugel - De plannen voor de nieuwbouw van Zonhove zijn nog in ontwikkeling. Geen kleinschalige verbouwing, maar een complete herontwikkeling van het hele terrein van Zonhove. Het voorlopig ontwerp is in december 2019 afgerond. Momenteel vindt de selectie plaats voor de bouwteampartners en gezamenlijk wordt vervolgens het definitief ontwerp uitgewerkt. De start van de bouw staat in het eerste kwartaal van 2021 gepland. SWZ Zonhove is voornemens een weg te ontsluiten voor het bouwverkeer ten behoeve van deze nieuwbouwplannen. Hiervoor dienen bomen gekapt te worden rondom Zonhove. Dit tot grote teleurstelling van een aantal omwonenden.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

De woonvoorzieningen van Zonhove zijn sterk verouderd en ook de verdeling van de vierkante meters moet herzien worden. Na de verbouwing gaan meer vierkante meters naar de cliënten en hun privéruimten en minder naar de ondersteunende diensten. De verbouwing is noodzakelijk en neemt circa zeven jaar in beslag. Om te kunnen starten met de werkzaamheden moet een toegangsweg gerealiseerd worden voor het bouwverkeer. Er zijn diverse mogelijkheden om het terrein te bereiken: via de Nieuwstraat, de Antoon van de Venstraat, De Bontstraat en de Zandstraat in Son en Breugel. De definitieve keuze moet nog gemaakt worden waarbij veel belangen een rol spelen.

Zorgen maken
Eind 2019, begin 2020 heeft het bestuur van Zonhove de omwonenden geïnformeerd en zijn er diverse bijeenkomsten voor én gesprekken met de omwonenden geweest waar verschillende mogelijkheden van een definitieve ontsluiting de revue zijn gepasseerd. Voor de veiligheid van de bewoners van Zonhove valt een aantal mogelijkheden af. Een ontsluitingsweg maken vanaf De Bontstraat, door het bosrijke gebied, naar het terrein is een serieus voorstel van het bestuur. Omwonenden maken zich hierover ernstige zorgen.

Bomen terugplanten
Voor de aanleg van een ontsluitingsweg moeten bomen die het groene hart vormen van Son en Breugel wijken. Jody Cath, bestuurder SWZ, vertelt hierover: “Er worden minimaal zoveel nieuwe bomen teruggeplant als er gekapt worden. Dit biedt ook weer een kans om te bekijken welk type boom een waarde-impuls geeft voor de flora en fauna op het terrein.

Plannen besproken
Inmiddels zijn er twee informatieavonden geweest waar alle omwonenden voor waren uitgenodigd. Daar zijn de verschillende plannen besproken en is er al input opgehaald. Jody: “Per straat zijn er twee afgevaardigden die onze plannen hebben ontvangen. Deze afgevaardigden zijn lid van de klankbordgroep en vertegenwoordigen hun straat. Zij hebben de rol om de overige buurtbewoners in te lichten en te voorzien van informatie.” Ondanks dat Jody aangeeft dat de bewoners over dit plan zijn geïnformeerd, geven omwonenden aan dat zij hiervan niet op de hoogte zijn. “We kwamen erachter toen we zagen dat men aan het opmeten was”, aldus een bewoner die zich ernstig zorgen maakt.

Bijeenkomst
Jody gaat verder: “We gaan op 23 juni een bijeenkomst houden waarbij naast de omwonenden uit de klankbordgroep ook de gemeente vertegenwoordigd is. Helaas is dit geen fysieke bijeenkomst in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. Buurtbewoners kunnen de bijeenkomst via een livestream volgen en in de chat kunnen ze vragen stellen.” Het bestemmingsplan moet nog goedgekeurd worden door de gemeente. Met de gegevens die deze avond ter sprake komen, kan de bestemmingsplanwijziging ingezet worden. Of zoals een omwonende aangeeft: “Zij kunnen het bestemmingsplan maken of kraken, of in dit geval behouden of omzagen.”

Groenbeleidsplan
Tijdens de raadvergadering van donderdag 11 juni bleek, wat het CDA betreft, dat het hoog tijd is om het groenbeleidsplan in Son en Breugel te herzien. De motie werd echter niet in behandeling genomen, maar doorverwezen naar een commissievergadering zodat door een toelichting mogelijk meer partijen de motie kunnen steunen. Of een mogelijke herziening ook gevolgen heeft voor de plannen bij Zonhove is niet duidelijk.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>