Logo mooisonenbreugel.nl
Pand CMD aan de Europalaan   | Fotonummer: 933f1c
Pand CMD aan de Europalaan
gemeente

Zorg mag wat kosten in Son en Breugel

Son en Breugel - Een tekort van meer dan 1 miljoen werk je niet zomaar weg en als je het anders benoemt is het tekort ook nog wel te verklaren. Jelle de Jong (Dorpsvisie) zei het al eerder: een tekort op het CMD is een investering in de zorg. Het onderzoek laat volgens hem ook zien dat de gelden die het tekort veroorzaken goed en rechtmatig zijn besteed. De gedachte dat zorg geld mag kosten had zich dan ook in het debat genesteld.

Redacteur: Adrie Neervoort

Elly Brocken (Dorpsbelang) gaf direct aan geschrokken te zijn over de gang van zaken op het CMD, zoals in het onderzoeksrapport beschreven. Volgens haar gaf het een ontluisterend beeld. Don Pasanea (VVD) zag de financiële toekomst donkerrood in. Dit komt volgens hem door een college dat niet adequaat heeft opgetreden en ook niet ‘in control’ was. “Hoe gaat u het vertrouwen terugwinnen”, was dan ook zijn vraag aan de wethouder.

Zorg voor inwoners
Harde woorden vanuit de oppositie die werden afgezwakt door de coalitiepartijen. Zo merkte Willem Buurke (PvdA/GroenLinks) op dat het niet om de financiële situatie gaat maar ‘om de zorg van onze inwoners en dat ze deze ook krijgen’. Maar ook oppositiepartij D66 was milder van toon. “Wat we tekortkomen moeten we ergens anders maar bezuinigen”, is de mening van Monique van Zwieten (D66). Volgens haar gaat het inderdaad niet om geld, maar om de vraag naar zorg. Er moet bezuinigd worden op het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), maar omdat het om inwoners gaat die zorg nodig hebben, ligt dat politiek nogal gevoelig, zo is de conclusie.

Toename
Wethouder Van Liempd gaf ook meteen een waarschuwing af aan de raad: “Het aantal cliënten en de betreffende problematiek nemen alleen maar toe.” Het tekort is wat hem betreft ontstaan door het uitvoeren van een beleid voor goede zorg. Daarom is volgens hem bezuinigen alleen mogelijk door de bevindingen van het externe onderzoekbureau naar de gang van zaken op het CMD te gebruiken om de werkwijze binnen het CMD, maar ook binnen de gemeente, te veranderen. Een andere manier van werken zal kostenbesparend werken. Met daarbij vooral de aandacht op de juiste zorg, waarbij verschillende experts op het gebied van zorg de gelegenheid krijgen om hun expertise in te zetten. Er moet volgens Van Liempd een andere visie komen voor het CMD; de visie van nu dateert nog uit 2013.

Kijken naar de vraag
VVD en Dorpsbelang denken dat een externe toezichthouder, die als een soort waakhond de dagelijkse gang van zaken controleert, meer kan opleveren. Volgens de wethouder, die daarin werd gesteund door ondermeer Dorpsvisie, is dat juist wat er niet moet gebeuren volgens het onderzoek. Meer kijken naar de vraag om zorg dan naar de kosten, want soms is een verzoek om hulp door deskundigheid van de behandelaar eenvoudig met weinig kosten op te lossen. Maar daar moet deze dan wel de vrijheid in hebben.

In control
Vanuit de oppositie kreeg de wethouder het verwijt dat hij wat het CMD betreft niet ‘in control’ was. Dit weerlegde hij. “Maar als u daarmee bedoelt dat ik geen zicht heb op de vraag naar zorg in de toekomst, dan heeft u een punt”, voegde de wethouder eraan toe. De raad herhaalde veelvuldig dat zorg wat mag kosten en ook de wethouder gaf aan dat de vraag naar zorg in de toekomst moeilijk is in te schatten, laat staan te controleren. Hoeveel invloed de coronacrisis op de vraag naar zorg zal hebben, en in welke mate, is onbekend.

Vijf ton kostenbesparing
Wethouder Van Liempd kreeg van de raad groen licht om te beginnen met de veranderingen binnen het CMD. Die veranderingen moeten een kostenbesparing van 500.000 euro gaan opleveren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>