Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: ac825e
Foto: Pixabay.com
Algemeen / Son & Breugel

Wonen in Son en Breugel mag wat kosten

Son en Breugel - Door ondermeer het verhogen van de belastingen en de legeskosten wordt het tekort op de huidige begroting in Son en Breugel opgelost. Dat is de mening van de meerderheid van de gemeenteraad in Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dorpsbelang en VVD hebben daar zo hun twijfels over en waren het dus uiteindelijk niet eens met de voorgestelde kadernota, waarin de verhoging van de OZB en legeskosten werd aangekondigd. Met welk percentage de OZB zal worden verhoogd werd niet duidelijk, maar Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) noemde in een voorbeeld tijdens de vergadering een verhoging van vijf procent.

Financiële toekomst
Met name Kees Vortman (VVD) maakt zich zorgen over hoe financieel gezond de gemeente nu uiteindelijk wel is. Zijn motie om de rekenkamer opdracht te geven om dit per direct te gaan onderzoeken haalde het niet. Wel was de voltallige raad van mening dat de financiële toekomst nauwlettend in de gaten moest worden gehouden.

Investeringen
Volgens De Jong (DorpsVISIE) zijn er geen tekorten in de kadernota, maar zijn het investeringen. “We moeten effectief omgaan met de middelen die we hebben.” Zo rekende hij zijn collega’s voor dat de verhoging van de OZB 500.000 euro zou opbrengen en er nog meer verdiend kon worden door structureel meer inkomsten te halen uit het grondbeleid.

Meevallers en tegenvallers
Kees Vortman (VVD) was hier duidelijk over: “De economie moet uit het slop en dat doe je niet door de leges en grondprijzen te verhogen.” Camille Limpens (CDA) is van mening dat de kadernota niet in het teken van crisis maar van hoop staat. “De meevallers en tegenvallers worden op tafel gelegd.” Ook de verhoging van de OZB is wat hem betreft rechtvaardig: “De opbrengsten gaan rechtstreeks terug naar de bevolking.”

Tegenstellingen
In het debat werden de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie weer duidelijk. Daar waar de coalitie DorpsVisie, PvdA/GroenLinks en CDA alleen maar kansen zag, hamerde de oppositie VVD en Dorpsbelang alleen maar op het gevaar en de risico’s.

Reserves
Elly Brocken (Dorpsbelang) vroeg zich af hoe het zover heeft kunnen komen. “Wij lieten 8 miljoen aan reserves achter waarvan nu nog maar 2 miljoen over is.” Zij zag de oplossing in het samenvoegen van de nieuwbouw van de basisscholen in Breugel met de nieuwbouw van De Bongerd en daardoor kosten te besparen. Dus stoppen met de plannen zoals die er nu zijn en zo snel mogelijk de leegstaande ruimte onder de nieuwbouw van de gemeente aan de Airbornestraat verhuren. Ook is zij zich rot geschrokken van het bedrag dat het nieuwe dorpshuis nu uiteindelijk gaat kosten.

Eensgezindheid
De eensgezindheid was er wel als het ging om de door het college voorgestelde bezuinigingen, zoals versoberen van het onderhoud aan de speeltuinen, korten op muziekonderwijs en het opheffen van het hertenkamp. Het CDA wilde het hertenkamp zeker niet laten verdwijnen, maar zelfs ombouwen tot een kinderboerderij, gerund met huidige en nieuwe vrijwilligers. Dit lokte bij Eef van Turnhout de volgende opmerking uit: “Waarom een kinderboerderij, we willen die wel hebben en behouden, maar we kunnen dat niet betalen.”

Bezinningsplaats
Opvallend was dat ondanks de tekorten het CDA graag een onderzoek wil naar de mogelijkheden van een bezinningsplaats in park Vroonhoven. Wethouder Boersma vond het een sympathiek plan: ”Elke activiteit om het park beter te gebruiken ondersteunen we.”

Fysieke raadsvergadering
Het was niet alleen door de inhoud een bijzondere raadsvergadering, de gemeenteraad was ook voor het eerst weer gezamenlijk in één ruimte aan het vergaderen. Monique van Zwieten (D66) ontbrak; zij durfde de risico’s van het samenzijn in verband met haar gezondheid en het coronavirus niet aan. De mening van D66 over de kadernota was dan ook door haar schriftelijk ingediend. Onduidelijk is of haar mening gebruikt is bij het debat over de kadernota.

Livestream
Publiek en pers waren niet welkom, maar konden via een livestream de vergadering volgen. De livestream kende wat problemen met het geluid en viel zelfs even kort helemaal uit tijdens de vergadering.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>