Logo mooisonenbreugel.nl
Het bijna complete team van MooiSonenBreugel   | Fotonummer: cc41f8
Het bijna complete team van MooiSonenBreugel (Foto: Wil Feijen)
MooiSonenBreugel

Vijf jaar DeMooiSonenBreugelKrant

Son en Breugel - Vandaag, woensdag 2 september, is het vijf jaar geleden dat de eerste uitgave van DeMooiSonenBreugelKrant in de gemeente Son en Breugel huis-aan-huis werd bezorgd. Exemplaren van deze krant werden én worden nog steeds op een aantal plaatsen in het dorp neergelegd en de krant is tevens in een aantal supermarkten in Eindhoven-Noord verkrijgbaar.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Al direct vanaf het begin werd de krant, met zijn eigen website, enthousiast ontvangen in het dorp en zagen ook de ondernemers de meerwaarde van deze krant voor hun onderneming en plaatsten hun advertenties. De initiatiefnemer en uitgever van DeMooiSonenBreugelKrant is Adrie Neervoort uit Son en Breugel. Hij vertelt: “Vijf jaar geleden wilde ik een krant voor Son en Breugel uitbrengen, die informatief en echt objectief lokaal nieuws bracht en zodoende een belangrijke functie zou vervullen voor de inwoners.”

Twee kranten
Op het moment dat DeMooiSonenBreugelKrant in september 2015 voor het eerst op de deurmat viel, was er nog een weekkrant in Son en Breugel, namelijk FORUM. Een aantal jaren verschenen beide titels in Son en Breugel, inhoudelijk vaak zeer verschillend wat berichtgeving en toon betreft. Adrie: “Daar waar Jan Burgers als eigenaar en uitgever van FORUM graag zijn mening ventileerde via zijn krant, koos ik ervoor de mening door de lezers te laten vormen, door informatie die zij kregen via mijn uitgave; een methode waar ik nog steeds, samen met mijn team, achter sta.”

Overeenkomst

Op woensdag 27 juni 2018 verscheen de laatste uitgave van FORUM. Adrie: “Jan Burgers en ik hadden na een aantal gesprekken een zakelijke overeenkomst gesloten, waardoor hij in de gelegenheid was om te stoppen en er één lokale krant zou blijven bestaan.” Een dergelijke afspraak geeft meer mogelijkheden, maar ook verplichtingen. “Er werd na het wegvallen van FORUM misschien nog meer inhoudelijk van ons verwacht, maar we wilden zeker niet een nieuw FORUM worden; dat paste niet bij onze werkwijze. Onze krant is een podium voor iedereen uit ons dorp. We willen door meningen van onze inwoners te publiceren mensen laten nadenken over allerlei onderwerpen. En wij willen verenigingen en organisaties van evenementen in Son en Breugel de ruimte geven in onze krant”, aldus Adrie.

Nieuwsfeiten in informatie
Het resultaat is een goedgelezen wekelijkse krant, met elke week meer dan 22.000 lezers en een eigen website met meer dan 50.000 bezoekers per maand. “Onze krant en site zijn een verbindende factor in Son en Breugel, met nieuwsfeiten en informatie die ertoe doen. Dat we daarin geslaagd zijn, bewijzen de vele complimenten die we regelmatig ontvangen als er weer een uitgave is verschenen”, zegt Adrie trots.

Trofee
Adrie is ook trots op de Lionsclub Son en Breugel Trofee die hij in februari van dit jaar in ontvangst mocht nemen tijdens de Ondernemersavond in Son en Breugel. Een prijs, die zoals de Lionsclub het omschrijft, wordt uitgereikt aan een onderneming, organisatie of persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale gemeenschap van Son en Breugel. Adrie: “Ik zie de prijs dan ook als een beloning voor onze krant die ik samen met een team van geweldige mensen iedere week weer mag maken.”

Stappen vooruit
Volgens Adrie zijn er vanaf de eerste uitgave in september 2015 alleen maar stappen vooruit gemaakt, stappen die zonder onze lezers, adverteerders, (oud-)medewerkers en vrijwilligers onmogelijk waren geweest. Door de groei van onze gemeente groeit ook de oplage nog steeds en wordt alweer nagedacht over nieuwe vormen van communicatie. “Zo zien we het aantal bezoekers op onze website www.mooisonenbreugel.nl alleen maar stijgen. Deze website zal binnenkort een nieuwe look krijgen”, aldus Adrie.

Trots
“Natuurlijk is het mijn krant en ben ik eindverantwoordelijk, maar het is ook de krant van én voor Son en Breugel. Een unieke krant die elke week boordevol staat met van alles wat er in onze gemeente gebeurt. Een krant die we samen maken met onze medewerkers, lezers en adverteerders. Een krant waar ik niet alleen trots op ben, maar ook echt van geniet!”, sluit Adrie af.

Meer berichten