Logo mooisonenbreugel.nl
<p>Bouwbedrijf Gebroeders Van Stiphout terug naar tekentafel naar aanleiding van bezoek commissieleden aan buurtbewoners De Vloed</p>   | Fotonummer: b81b19

Bouwbedrijf Gebroeders Van Stiphout terug naar tekentafel naar aanleiding van bezoek commissieleden aan buurtbewoners De Vloed

(Foto: Wil Feijen)

Aanpassing in bestemmingsplan De Vloed haalt het niet

Son en Breugel - Bouwbedrijf Gebroeders Van Stiphout heeft een verzoek ingediend om een wijziging aan te brengen in het huidige bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject De Nieuwe Vloed. Aanleiding is dat de eerder geplande tweekappers aan de Kanaaldijk-Noord onverkoopbaar bleken. Daarvoor in de plaats komen nu negentien rijtjeswoningen, waar meer vraag naar is.

Redacteur: Adrie Neervoort

Hoewel Marcel Merks van bouwbedrijf Gebroeders Van Stiphout zijn uiterste best deed om de commissieleden te overtuigen waarom er negentien rijtjeswoningen gebouwd moesten worden in plaats van acht tweekappers, kon hij ze toch niet meekrijgen. Daarvoor was er te veel gebeurd, vond Camille Limpens (CDA). Dit was ook de conclusie van meer commissieleden na een bezoek aan de bewoners van de wijk De Vloed, waarin het nieuwbouwproject plaatsvindt. Dat er bepaalde punten zijn misgegaan, was ook zeker de mening van Merks. Maar er is ook geluisterd en er zijn brieven gestuurd naar omwonenden, waar nauwelijks reactie op kwam. Dat er is gecommuniceerd daar twijfelde ook Frans Meulenbroeks (DorpsVISIE) niet aan. Maar de informatie is wat hem betreft te laat op gang gekomen. Frans: “Zeker als je eerst begint en dan later pas communiceert.”

Miscommunicatie
Het bouwen van 19 rijtjeswoningen aan de Kanaaldijk-Noord is wat aantal betreft misschien een goed plan, maar zal door de huidige opzet het woongenot van de huidige bewoners ernstig aantasten, volgens de commissieleden. “Natuurlijk kun je een projectontwikkelaar niet dwingen om tweekappers te bouwen als deze niet te verkopen zijn. Maar nu is er te veel gedacht in het voordeel van de projectontwikkelaar”, aldus Joris van Dam van PvdA/GroenLinks. Wat betreft de communicatie bij een dergelijk project liggen de verantwoordelijkheid en de uitvoering daarvan volledig bij de projectontwikkelaar. Wethouder Frenken daarover: “Daar hebben wij de projectontwikkelaar ook op gewezen.” Tijdens een eerder bezoek aan de wijk erkende de wethouder dat er veel was misgegaan: “De gemeente heeft hiervan geleerd. In de toekomst worden zaken anders geregeld.”

Terug naar de tekentafel
Waar de wethouder niet op terugkwam, was de opmerking van Merks dat ook de gemeente een rol heeft gespeeld in de miscommunicatie. Het was onduidelijk bij wie de bewoners moesten zijn met hun klachten. Maar ook klachten die bij de gemeente binnenkwamen, bleven daar liggen en werden niet of te laat gedeeld met de projectontwikkelaar. De commissie vond uiteindelijk dat de gevraagde aanpassing in het bestemmingsplan voor de 19 rijtjeswoningen niet goed genoeg was onderbouwd. Daarom vroegen zij aan het bouwbedrijf om met een alternatief te komen. Duidelijk was dat de commissie een alternatief, huizen haaks op het kanaal gesitueerd, waardoor er een soort hofje zou ontstaan, wel zou waarderen. Terug naar de tekentafel dus en beter communiceren met de omwonenden, maar of dit ook geldt voor de gemeente bleef onduidelijk.

Meer berichten
 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=mooisonenbreugel.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=569&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;