Logo mooisonenbreugel.nl
<p>De Sonse bergen (archieffoto)</p>   | Fotonummer: 54a252

De Sonse bergen (archieffoto)

(

Foto:MooiSonenBreugel

)

Lezerspodium: Adviesgroep Sonse Bossen

Son en Breugel - Wethouder Paul van Liempd, PvdA/GroenLinks, is doende met een nieuwe beheerder een ‘Beheerplan Bossen’ op te stellen. Daarin wordt het beheer van alle bossen die Son en Breugel rijk is opnieuw geregeld (alle bossen westelijk van de A50 (Oud Meer), het bos in het ‘t Harde Ven en het bos Sonse Bergen).

De Adviesgroep Sonse Bossen is op geen enkele wijze door de wethouder bij dit beheerplan betrokken. Wij hebben meerdere keren de wethouder laten weten dat wij voor overleg beschikbaar zijn. Maar de wethouder heeft dat geweigerd, hij zei dat de Adviesgroep en de overige inwoners tzt wel geïnformeerd zullen worden door de nieuwe beheerder.

Opnieuw is het een wethouder van PvdA/GroenLinks die overleg weigert. De Adviesgroep Bossen is een samenwerkingsverband van de natuurgroepen, maatschappelijke organisaties en particulieren. Wij begeleiden het bosbeheer hier al 15 jaar en kennen het bos op ons duimpje. Tot twee keer toe heeft een onafhankelijke deskundige de kennis en kunde van de Adviesgroep bevestigd. Dat de wethouder weigert de Adviesgroep te betrekken is niet alleen onbehoorlijk naar al die vrijwilligers toe, die zich al jaren belangeloos voor een goed beheer van onze bossen inzetten, maar het is ook onverstandig om de kennis en kunde die lokaal aanwezig is, niet te benutten.

Het kan zoveel beter. Je hoeft maar naar onze buurgemeente Best te kijken, daar wordt de Klankbordgroep Groen bij alle groenprojecten betrokken. Datzelfde gebeurt in Eindhoven. Wat een verademing ten opzichte van het ‘ivoren toren’-beleid dat de wethouder hier volgt.

Maar als de wethouder dan zegt geen advies van de Adviesgroep Bossen nodig te hebben, dan mogen we toch veronderstellen dat de wethouder zelf weet heeft van bosbeheer. Daaraan moet echter ernstig worden getwijfeld.

In het voorjaar moesten de boswerkzaamheden in de Sonse Bergen stilgelegd worden, omdat de wethouder geen rekening had gehouden met het broedseizoen. Dat is zo ongeveer de meest basale regel die er in fatsoenlijk bosbeheer bestaat en als je dat niet weet, dan roept dat wel vragen op.

Maar dat niet alleen! Sedert kort worden wij bij het betreden van het bos begroet door bordjes, waarop de gemeente ons welkom heet, maar er wel op wijst dat de regels van de Flora- en Faunawet in acht moeten worden genomen. De Flora- en Faunawet bestaat echter al 4 jaar niet meer! Dat een wethouder/een gemeente, die toch geacht wordt de wet te kennen en te handhaven, niet blijkt te weten wat de geldende wet is, is toch wel zorgwekkend.

Nu is natuur- en bosbeheer wel een specialisme; maar dan mag je je toch gelukkig prijzen als er in de eigen gemeente mensen zijn die er verstand van hebben en over jarenlange ervaring beschikken. Het wordt tijd dat de wethouder dat beseft en uit zijn ivoren toren komt.

Andreas Thurau
Son en Breugel

Meer berichten
 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=mooisonenbreugel.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=569&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;