Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 137bad
Foto:
Lezerspodium

Lezerspodium: Modern schoolgebouw – ouderwetse programmering

Son en Breugel - “De Krommen Hoek kan gekwalificeerd worden als een zeer moderne school. Dat geldt dan zowel voor de architectuur, als voor het interieur. Het gebouw biedt niet alleen onderdak aan de basisschool, maar ook aan de kleuterschool. Er werd aan de Doormanlaan gestreefd naar een sterke integratie van het basis- en kleuteronderwijs.” Dit citaat komt uit de krant van oktober 1974(!). Inmiddels zijn er vele ontwikkelingen in onderwijsland geweest, maar is ook de maatschappij veranderd. Zo is de integratie van kleuter- en basisonderwijs in 1985 wettelijk vastgelegd. Sinds 2007 zijn basisscholen verplicht buitenschoolse en tussenschoolse opvang (BSO en TSO) te regelen. Er is landelijk steeds meer aandacht voor peuteronderwijs en voor- en vroegschoolse educatie om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.

Op De Regenboog en De Krommen Hoek zijn de BSO, de TSO en het peuteronderwijs goed georganiseerd. Leerlingen kunnen vóór en na schooltijd terecht bij de BSO op school en heerlijk spelen op de speelplaatsen (en hoeven dus niet naar een andere locatie gebracht te worden). Peuters zijn op beide locaties welkom om spelenderwijs te wennen aan de structuur en invulling van de basisschool (zoals we eerder hebben kunnen lezen in deze krant).

Als het aan de wethouder ligt, gaan deze waardevolle elementen van beide basisscholen verloren bij de nieuwbouw voor beide scholen op de locatie Doormanlaan. Qua programmering zijn we dan weer terug in 1974. Wat ouderwets. De reden is dat alle vormen van kinderopvang in het centrum van Breugel zou moeten plaatsvinden. Alweer worden kinderen als argument genoemd om het centrum van Breugel te laten bruisen. Wat een onzin.

Waarom moeten leerlingen elke dag heen en weer gesleept worden tussen school en opvang? Waarom kunnen deze leerlingen niet gewoon op school worden opgevangen en gebruik maken van de speelplaats rondom de school? Waarom is er geen serieuze aandacht voor het peuteronderwijs? Wat ook meespeelt is dat buurtbewoners bang zijn voor verkeersoverlast en een grotere parkeerdruk. Daar zijn twee oplossingen voor: gedrag van ouders (Alsjeblieft ouders, wees duurzaam en relaxed en kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets!) en inrichting van de openbare ruimte (Alsjeblieft gemeente, pak je rol en ga met school en buurt om tafel om een goed plan te maken als insteek voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Uitgewerkte ideeën zijn er al!).

Geen misverstand: de meerderheid van de ouders is blij met de komst van een modern en klimaatneutraal schoolgebouw. Duurzaamheid is de toekomst! Maar bij een modern gebouw hoort ook een moderne programmering, die aansluit bij de wensen vanuit de samenleving. Dus inclusief BSO en peuteronderwijs.

Ik hoop over een aantal jaar in de krant te lezen dat er aan de Doormanlaan in Breugel een zeer moderne school is geopend. Duurzaam, klimaatneutraal, maar ook zeer modern qua onderwijs en programmering. Een school waar leerlingen van 7:30 uur tot 18:30 uur opgevangen kunnen worden en waar zeer vooruitstrevend ook peuters deel uitmaken van het onderwijs op de basisschool.

Monique Schoemaker
Son en Breugel

Meer berichten