Basisschool De Krommen Hoek
Basisschool De Krommen Hoek Foto: Wil Feijen

Nieuwbouw school in Breugel kan beginnen

Algemeen gemeente

Son en Breugel - In een rommelig verlopen gemeenteraadsvergadering op donderdag 24 september, met veel schorsingen en een niet-cornonaproef begin, is er groen licht gegeven voor het beschikbaar stellen van 2,7 miljoen euro voor een nieuw schoolgebouw in Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Al eerder was gekozen voor de locatie Doormanlaan, waar nu nog het schoolgebouw van De Krommen Hoek staat. Nu is er dus ook geld om te beginnen met de nieuwbouwplannen. Als het aan de VVD en Dorpsbelang had gelegen was het besluit nog niet genomen; zij vonden dat er nog te veel vragen waren en omwonenden nog niet waren gehoord. De nieuwe partij Voor U vroeg zich af waarom eigenlijk nieuwbouw nodig was; er was toch in een eerder stadium sprake van renovatie. Waar alle partijen in de raad wel aandacht voor vroegen was de verkeersveiligheid en het parkeren tijdens het uitvoeren van de plannen.

Wethouder De Bruin begreep de zorgen over de verkeersveiligheid en het parkeren, maar vond het meer een ‘kip en ei’-verhaal. Dit omdat er nog geen tekening is van het nieuwe gebouw, laat staan een beginschets. “Daarvoor moeten we eerst instemming hebben over het beschikbare budget. Pas dan kan de uitwerking beginnen en kan er gekeken worden wat de plannen betekenen voor de verkeersveiligheid en het parkeren”, aldus de wethouder.

Wat betreft de eerdergenoemde plannen voor renovatie was hij ook duidelijk: “Deze plannen zijn nooit uitgewerkt en onderbouwd, het was feitelijk alleen maar een schets van een idee geweest. Het schoolbestuur heeft gekozen voor nieuwbouw, en daar zijn wij als gemeente mee aan de slag gegaan.”

De wethouder kreeg het verwijt van de VVD dat hij niet of nauwelijks overleg zou hebben gehad met omwonenden. Dit bestreed hij ten zeerste: “Er is van het begin af aan zeker wel geluisterd en we hebben ingezet op burgerparticipatie. We hebben de mening van de bewoners gepeild en er zaten omwonenden in de klankbordgroep.”

Nu de raad heeft ingestemd met het krediet van 2,7 miljoen kan er een begin worden gemaakt met de nieuwe school en de tijdelijke huisvesting van De Krommen Hoek. Het schoolbestuur heeft met een brief aan de ouders inmiddels al een uitleg van de gevolgen van dit besluit gestuurd met daarbij een tijdspad. Dat ziet er als volgt uit: vanaf de zomer van 2021 wordt De Krommen Hoek ondergebracht in een tijdelijke huisvesting en kan de sloop van de school beginnen. Daarna kan de bouw van de nieuwe school beginnen, die tot zeker eind 2022 zal duren. De verwachting is dat in januari 2023 intrek kan worden genomen in de nieuwe school, maar dat er ook rekening mee wordt gehouden dat dit ook na de zomer van 2023 kan zijn.

Nu de zekerheid van een nieuw gebouw er is, gaat het schoolbestuur PlatOO een plan van aanpak maken om te kijken of basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog in het nieuwe gebouw gaan fuseren of twee aparte scholen in één gebouw blijven.