Logo mooisonenbreugel.nl
Groep 34 van de bevrijdingsoptocht: Herrijzend Nederland (73078)   | Fotonummer: e6e32c
Groep 34 van de bevrijdingsoptocht: Herrijzend Nederland (73078) (Foto: ©heemkunde Son en Breugel)
Heemkunde

Tijdschrift Heem Son en Breugel verkrijgbaar

Son en Breugel - Het derde nummer van het tijdschrift 'Heem Son en Breugel' van dit jaar is uitgekomen en opent met een terugblik op een bewogen jaar 1945. Verder een verhaal over de merkwaardige steen die ingemetseld is in de oostelijke zijmuur van het Oude Raadhuis en het verhaal van de familie Van de Laar.

De bevrijding lag achter ons, maar het duurde even voordat het gewone leven weer op gang kon komen. Eerst werd op Wolfswinkel een begraafplaats aangelegd voor de vele gesneuvelden hier en in de omgeving. Zonhove bleef nog maanden in gebruik als hospitaal. De oogst van 1944 was grotendeels onbruikbaar. De wethouders deden moeite het dorp te besturen. Burgemeester Schoepp kwam terug. De samenwerking met het voormalig verzet verliep niet soepel. Het herstel en de wederopbouw moest zo snel mogelijk in gang gezet worden.

Pas maanden later was er een tijdelijke gemeenteraad en werden er weer ‘gewone’ zaken besproken, als de kermis en de verwijdering van distels op de kanaaldijk. Een voorstel van B&W om de kermissen van Son en Breugel op de dezelfde dagen te houden en te combineren met een jaarlijkse bevrijdingsherdenking haalde het niet. Er kwam wél een bevrijdingsfeest, georganiseerd door de ‘Oranje Vereeniging’. Vier dagen lang; het programma is bewaard gebleven. Hoogtepunt was een grote optocht met deelname van maar liefst 54 groepen. Er zijn veel foto’s van bewaard.

In de oostelijke zijmuur van het oude raadhuisje zit een merkwaardige steen ingemetseld. Hij geeft aan hoe hoog het terrein op die plek ligt ten opzichte van het algemeen in Nederland gebruikte Amsterdams Peil. Echter, van enkele inscripties en van een rand in die steen was de betekenis niet bekend. In voorbije jaren zijn pogingen gedaan om dat raadsel op te lossen. Diverse instanties werden geraadpleegd, maar tot een oplossing kwam het niet. Totdat de heemkundekring een artikel kreeg aangeboden dat duidelijkheid verschafte. U leest het in dit nummer van Heem Son en Breugel.

De naam Van de Laar klinkt niet onbekend in Son en Breugel. Toch zijn de dragers van die naam niet allemaal directe familie van elkaar. Daar kom je achter als je je stamboom gaat onderzoeken. Johan van de Laar deed dat en legde een groot familiearchief aan. Een deel daarvan verwerkte hij in een artikel dat hij enkele weken voor zijn overlijden kwam aanbieden voor plaatsing in ons heemtijdschrift. Vooral door de herdenking van 75 jaar bevrijding is het een poos blijven liggen, maar nu kunt u zijn familieverhaal lezen in dit tijdschrift. De familie stamt uit Sint-Oedenrode waar in de 17e eeuw ene Willem eigenaar was van het goed ‘De Laer’ en zo Willem van De Laer werd. In dit artikel een stuk geschiedenis van deze familie. En hoe zat het nou ook weer met ‘d’n ijzeren Bert’ en ‘d’n houteren Bert’?

Leden van de heemkundekring krijgen dit tijdschrift thuisbezorgd. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, Son. De boeken ‘Son en Breugel van oudsher een kruispunt van wegen’ en ‘Son en Breugel 1960-1970’ zijn te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son. Behalve bovengenoemde boeken is ook het fotoboek ‘Son en Breugel vergane glorie’ verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis als dit na de restauratie weer open is voor publiek.

De collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten, rouwbrieven, bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.30 en 16.00 uur. Ook dit ná de voltooiing van de restauratie.

Meer berichten