Logo mooisonenbreugel.nl
Een grijze stoeprand waar al veel dorpsgenoten over zijn gevallen   | Fotonummer: 2ec505
Een grijze stoeprand waar al veel dorpsgenoten over zijn gevallen (Foto: MooiSonenBreugel )
Lezerspodium

Grijze stoepranden (2)

Het verhaal van Martien Kroon roept bij mij herinneringen op aan het ongeluk dat mijn vrouw 15 jaar geleden is overkomen op 19 december 2005. Op de wegversmalling in de Nieuwstraat, ter hoogte van Henry’s Place, is zij door een automobilist de stoeprand op gesneden waarbij ze is gevallen en daarbij haar been heeft gebroken.

Om te voorkomen dat er meer slachtoffers zouden vallen, heb ik de gemeente destijds formeel aansprakelijk gesteld, dit in de illusie dat de formele aansprakelijkheid stelling de gemeente wel tot actie zou nopen. Maar helaas de laconieke reactie van de gemeente was dat zij ter plaatse geen onveilige situatie had waargenomen, ja ga dan maar eens in discussie. Door het gebrek aan empathie van de zijde van de gemeente, en het feit dat mijn vouw geen blijvend letsel had opgelopen, heb ik destijds besloten om de zaak maar te laten rusten. Tegen grote jongens kun je toch niet vechten. Een kleine genoegdoening putte ik uit de carnavalsoptocht in 2006 waarbij meerdere deelnemers de gevaarlijke stoeprand als thema hadden gekozen.

Misschien kan de gemeente zich eens afvragen hoe het komt dat er zoveel mensen over deze stoeprand vallen, terwijl deze door haar toch veilig wordt geacht.

Henk Kersjes
Son en Breugel

Meer berichten