Logo mooisonenbreugel.nl
<p>Foto ter illustratie</p>   | Fotonummer: acdc26

Foto ter illustratie

(Foto: Pixabay.com)
Algemeen / Son & Breugel

SonEnergie richt met Sonneroos 1 een nieuwe coöperatie op

Son en Breugel - Zoals al eerder aangekondigd wil SonEnergie op het dak van de firma Renders aan de Brouwerskampweg een postcoderoos project met 1000 zonnepanelen realiseren.

In DeMooiSonenBreugelKrant van woensdag 7 oktober is nader ingegaan op de spelregels en de voorwaarden waaronder deelgenomen kan worden. Deze week wordt verder gegaan op de vraag waarom voor deze postcoderoos een nieuwe coöperatie wordt opgericht en wat de consequenties daarvan zijn.

Allereerst is de regeling door de overheid zo ontworpen dat het oprichten van een coöperatie verplicht is. Een commercieel bedrijf mag dus nooit gebruik maken van de postcoderoosregeling. SonEnergie heeft namens de nieuw op te richten coöperatie Sonneroos1 al het voorbereidende werk tot nu toe gedaan. Er hebben onderhandelingen met de firma Renders plaatsgevonden, er zijn offertes aangevraagd en op grond van de beste aanbieder is Sonneroos 1 ontwikkeld. En het voorwerk bij de notaris is ook al gedaan.

Wat betekent dit voor de deelnemers? Allereerst dat Sonneroos 1 het gezamenlijke bezit wordt van alle deelnemers. En alle deelnemers hebben zeggenschap in de exploitatie van de coöperatie. Wordt er bijvoorbeeld jaarlijks besloten om de panelen te laten reinigen of tweejaarlijks? Hoeveel geld moet er in kas gehouden worden voor calamiteiten? Dat wordt gezamenlijk besloten.

Vanuit alle deelnemers aan Sonneroos 1 zal dan ook een bestuur gekozen moeten worden. Aan dit bestuur zal SonEnergie alle kennis overdragen en vanzelfsprekend ook mee blijven denken zodat Sonneroos 1 zo snel mogelijk operationeel is. Samen met de nieuwe leden zal Sonneroos 1 dan zo snel mogelijk vorm krijgen.

Na de eerste voorlichtingsavond, op woensdag 14 oktober om 20.00 uur in het Vestzak, staat er op de website van SonEnergie www.SonEnergie.nl een formulier klaar om deel te nemen binnen de nieuwe coöperatie Sonneroos 1. Op dit formulier wordt ook de vraag gesteld of men een actieve rol, denk hierbij aan een bestuursrol, wil spelen.

Klik hier om de voorlichtingsavonden van 14 en 28 oktober digitaal te volgen.

Meer berichten