Logo mooisonenbreugel.nl
Afvalverwerking in bedrijf   | Fotonummer: 5a9c5e
Afvalverwerking in bedrijf (Foto: Wil Feijen )
gemeente

Afvalverwerking komende jaren flink duurder

Son en Breugel - De wereld van afvalverwerking is big business geworden en het aantal partijen op deze markt wordt steeds kleiner door allerlei fusies die gaande zijn. “Daar hebben wij als gemeente geen invloed op”, zo hield wethouder Van Liempd de leden van de commissie Grondzaken maandagavond voor.

Redacteur: Adrie Neervoort

“Het is een wereld van vergoedingen en heffingen die de afvalverwerking een stuk complexer maken dan 20 jaar geleden. We moeten lokaal blijven nadenken over hoe we afval willen inzamelen, maar we zijn bij de verwerking afhankelijk van grote spelers op de afvalverwerkingsmarkt. Samenwerking van gemeentes is dan ook de kracht op dit speelveld”, aldus de wethouder.

Contract
Het contract tussen de gemeente Son en Breugel en afvalverwerker Baetsen loopt op 1 januari 2021 af; hét moment voor de gemeente om zich te oriënteren op nieuwe mogelijkheden en de kosten voor de toekomst. Wethouder Van Liempd is van mening dat de gemeente zich moet aansluiten bij Blink. Blink staat voor een samenwerkingsverband van een aantal gemeentes in Zuidoost-Brabant.

Tijdelijke oplossing
Maar voor het zover is, zal er een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden om te voorkomen dat het afval vanaf 1 januari niet meer wordt opgehaald. Die oplossing is een overbruggingsovereenkomst met Baetsen, die ook wat haken en ogen kent, maar daar wilde de wethouder in het openbaar niet op ingaan.

Overbruggingsovereenkomst
De commissieleden waren het erover eens dat er een overbruggingsovereenkomst nodig is, maar de keuze van Blink was voor hen niet vanzelfsprekend. Een aantal leden was van mening dat zij wel erg laat in het proces zijn betrokken. “Wij als raad zijn laat betrokken in het proces. Wat willen we eigenlijk bereiken: minder kosten, meer gemak, herwinnen grondstoffen of winst op de CO2-uitstoot?”, merkte Camille Limpens (CDA) op. Voor Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) is bij de keuze vooral een langetermijnvisie van belang.

Duurder
Wethouder Van Liempd benadrukte in het debat dat, wat er ook beslist gaat worden, het ophalen en het verwerken van het afval zeker duurder gaat worden dan nu het geval is. Maar er moet ook gekeken worden naar de service die daarbij geboden wordt. Zo is de frequentie van bijvoorbeeld het ophalen van het GFT-afval erg hoog in de gemeente Son en Breugel.

In de eerste drie maanden van 2021 zal er een keuze moeten worden gemaakt.

Meer berichten