Wethouder Boerma steekt zijn duim op voor goed rijgedrag
Wethouder Boerma steekt zijn duim op voor goed rijgedrag Foto: Wil Feijen

Snelheidsmeterspaarpot levert 1500 euro op

Algemeen Verkeer

Geld sparen als je je aan de snelheid houdt, is de gedachte achter de snelheidsmeterspaarpot. Deze meter werd op 23 juni 2020 in het bijzijn van wethouder Boersma en Mariëtte Meulenbroek van Team Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant in de Hendrik Veenemanstraat geplaatst. Iedere chauffeur die zich in de periode van 23 juni tot en met 13 juli in de genoemde straat aan de maximumsnelheid hield, kreeg een groene duim te zien en spaarde automatisch mee voor het goede doel, de jeugdgemeenteraad, dat hieraan gekoppeld is.

Redacteur: Emmy Grit

Uit verkeersmetingen blijkt nog steeds dat niet iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt. Bij verkeerscontroles is de kans groot dat chauffeurs beboet worden voor hun rijgedrag. Team Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant heeft hiervoor een oplossing bedacht in de vorm van een snelheidsmeter die goed rijgedrag juist beloont. Weggebruikers die zich aan de maximumsnelheid van 30 km/uur hielden, zorgden automatisch voor geld in de spaarpot. Automobilisten die met de juiste snelheid langs de snelheidsmeter reden, zagen bij goed gedrag een groene duim op het scherm verschijnen en het gespaarde bedrag dat tevens direct zichtbaar was. Weggebruikers die te hard reden, zagen een rode duim.
         
Groene speelplek in centrum
In Son en Breugel is gedurende de periode dat de snelheidsmeterpaal in de Hendrik Veenemanstraat de snelheid registreerde een totaalbedrag van 1500 euro bij elkaar gespaard. Dit bedrag wordt geschonken aan de jeugdgemeenteraad. Wethouder Boersma hierover: “Dit bedrag wordt op een gepast moment uitgereikt aan de jeugdgemeenteraad. Mogelijk kan dit bedrag bijdragen aan de wens van de jeugdgemeenteraad om een groene speelplek in het centrum te maken.”