Fysiotherapeut Bart van Gerven bij de praktijk
Fysiotherapeut Bart van Gerven bij de praktijk Foto: Ingezonden

Groot verschil tijdens eerste en tweede coronagolf

Algemeen

Son en Breugel - Bart van Gerven, praktijkeigenaar en fysio-/manueeltherapeut van Fysiotherapie Van Gerven, kan zich de sluiting van zes weken van zijn praktijk tijdens de eerste coronagolf nog goed herinneren. Vanaf 24 maart mochten alle medische contactberoepen, waaronder de fysiotherapie valt, niet meer uitgeoefend worden. Voor het eerst in vijftig jaar werd de praktijk gesloten, waardoor er geen zorg verleend kon worden aan de patiënten.

Redacteur: Emmy Grit

De patiënten werden gedurende de sluiting van de praktijk via beeldbellen en een speciaal ontwikkelde app begeleid en behandeld. Bart: “We konden onze patiënten niet de hulp bieden zoals wij gewend zijn; we moesten soms nee zeggen terwijl wij graag ja hadden willen zeggen. Om cliënten met pijn en/of een onvermogen tot functioneren in het dagelijks leven te helpen, zijn wij ons vak gaan uitoefenen.”

Positief
De sluiting van de praktijk betekende allesbehalve vakantie. Voor een eventuele opening heeft het team de nodige aanpassingen gedaan om te voldoen aan de anderhalvemetersamenleving. Ondanks het sluiten van de praktijk, zijn er ook positieve punten te benoemen. “Het was mooi om te zien dat de collega’s samen de schouders eronder zetten en zich hebben ingezet voor de praktijk. Het social-mediagedeelte werd opgepakt en er werd meegedacht in het handelen binnen de praktijk, zoals het online aanbieden van oefentherapie. Dat maakt ons dan ook heel erg trots op ons hele team”, zegt Bart zeer tevreden.

Zorgen
Bart en zijn team maakten zich ernstig zorgen over de verspreiding van het virus in het dorp en daarbuiten. “Maar we maakten ons ook zorgen om de gezondheid van onze dorpsgenoten, collega’s en hun familie, en bovendien hadden we zorgen over het doorbetalen van de lonen aan de collega’s. Het was echt een pittige tijd”, aldus Bart.

Veranderingen
Na zes weken mocht de praktijk weer open, volgens de RIVM-maatregelen. De wachtruimte is coronaproof ingedeeld, waardoor er minder mensen kunnen plaatsnemen. De therapeuten dragen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen en er zijn extra hygiënemaatregelen genomen, zowel voor de patiënt als voor de therapeut. “Binnen het team zijn er ook een aantal zaken veranderd: we kunnen niet meer gezamenlijk lunchen en er worden geen gezellige activiteiten, zoals teambuilding, meer gepland”, aldus Bart.

Online
Door het coronavirus is het team een aantal werkzaamheden anders gaan uitvoeren. Zo worden online programma’s voor patiënten gemaakt, volgen de collega’s online cursussen en wordt er ook via de digitale weg vergaderd. Behalve deze veranderingen draait de praktijk weer als vanouds, alhoewel er wel een wijziging is in de agenda van de therapeuten: “We draaien nu met verschoven tijdschema’s, zodat er minder mensen tegelijk in de wachtruimte zijn en de wachtkamer dus minder bezet is”, licht Bart toe.

Medische contactberoepen
Sinds de afkondiging van de totale lockdown op maandag 14 december is er voor Bart en zijn team niets veranderd. De fysiotherapiepraktijk valt onder de medische contactberoepen en mag daardoor openblijven en men kan de patiënten volgens de RIVM-maatregelen blijven behandelen.