Afbeelding
Foto:

Lezerspodium: Interpellatiedebat een grote aanfluiting

Algemeen Lezerspodium

Son en Breugel - Omdat er voor ons nog veel onduidelijk is rondom het proces en de rechtmatigheid van de aanbesteding van het Dorpshuis, hebben we een poging gedaan om in gesprek te gaan met het college. Per slot van rekening hebben we als raadsleden een controlerende functie en moeten zaken helder en duidelijk zijn alvorens je een mening kunt vormen. Helaas bleef het bij een poging. Vervolgens stond ons nog maar één mogelijkheid open: het aanvragen van een interpellatiedebat om de vragen beantwoord te krijgen.

Dit verzoek werd ingewilligd en het debat mocht plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december, maar let wel, pas na het afhandelen van de gehele agenda van die avond (na de rondvraag). De coalitie dwong een dusdanig kort tijdsbestek hiervoor af, dat van een zorgvuldige en begrijpelijke beantwoording van de vragen geen sprake kon zijn.

We hebben de 24 vragen ruim voor de bewuste datum naar het college en de raad gestuurd, zodat de wethouder zich met het ambtenarenapparaat terdege kon voorbereiden.

Hoe teleurstellend was het dan ook toen bleek dat wethouder Boersma maar 10 minuten de tijd kreeg om zijn antwoorden te geven. Maanden hebben wij op de antwoorden gewacht en nu 10 minuten tijd hiervoor, waarin Boersma niet anders kon dan ze afraffelen. We hebben er geen touw aan vast kunnen knopen, zelfs de media niet.

Als u zin en tijd hebt luister dan naar de audioband van de bewuste vergadering via de gemeentesite tijdstip 22.30 tot 23.00 uur en trek zelf uw conclusie. Mensen, we hebben het hier over een project van bijna 10 miljoen euro!! Bepaald geen sinecure. Over veel kleinere projecten wordt uren en uren gedebatteerd.

Als dit interpellatiedebat bevredigende antwoorden had opgeleverd, dan zouden we het boek gesloten hebben en overgegaan zijn tot de orde van de dag. Helaas is dat niet het geval.

En wat hebben we hiermee uiteindelijk bereikt? Behalve dat we door collega raadsleden weggezet zijn als wantrouwig en slechte verliezers, helemaal niets. Kortom, we zijn niet serieus genomen. Wij zullen ons gaan beraden op verdere stappen en blijven strijdbaar VOOR U! Het is tenslotte gemeenschapsgeld, uw geld!

Rest ons om U, ondanks alle maatregelen, toch prettige feestdagen toe te wensen. Blijf gezond en kijk om naar elkaar.

Namens de fractie VOOR U!
Marianne van der Putte-Verhoeven en Helga Helders