Het geldbedrag dat aan het Dorpshuis wordt besteed, is nog steeds onderwerp van gesprek, ook tijdens het aangevraagde interpellatiedebat door de oppositie (foto ter illustratie)
Het geldbedrag dat aan het Dorpshuis wordt besteed, is nog steeds onderwerp van gesprek, ook tijdens het aangevraagde interpellatiedebat door de oppositie (foto ter illustratie) Foto: ©pixabay.com

Lezerspodium: Schertsvertoning

Algemeen Lezerspodium

Son en Breugel - Wat een schertsvertoning, het zgn. interpellatiedebat over de kosten voor het nieuwe Dorpshuis. Voor de duidelijkheid: een interpellatiedebat is een aangevraagd debat in een gemeenteraadsvergadering, waarin een wethouder verantwoording moet afleggen over een van tevoren aangegeven onderwerp. Wij, de oppositiepartijen VVD, Dorpsbelang en VOOR U! hadden dit debat aangevraagd. Maar het werd helemaal geen debat, want daar was geen tijd voor. Het werd poppenkast van heel korte duur.

Als raadsleden hebben we onder andere een controlerende taak. Wij vragen ons nog steeds af hoe het kan dat het budgetplafond voor het Dorpshuis met miljoenen euro’s wordt overschreden. Ja, er zijn wensen van de raad die voor extra kosten zorgen, prima, maar wij hebben nog steeds vragen over de samenstelling van de bouwkosten. De beantwoording hiervan blijft tegenstrijdig. Als we hier aan voorbij zouden gaan en de vragen vragen zouden laten, dan horen we niet thuis in de gemeenteraad.

Dat zien de coalitiepartijen toch anders. Die vragen zich helemaal niets af over dit dossier, en verwijten ons dat we ons niet neer kunnen leggen bij het besluit tot verbouwing van het voormalig kerkgebouw. Bijzonder, raadsleden die nalaten hun controlerende taak uit te voeren en ons dan verwijten dit wél te doen. Het is de wereld op zijn kop.

We zouden onder meer slechte verliezers zijn. Verliezers? Als een afgesproken budget flink wordt overschreden, als bij pogingen tot een gesprek met coalitiepartijen eerst allerlei beschuldigingen door de lucht vliegen en daarna alle deuren dicht worden gegooid, dan zijn niet wij de grote verliezer, maar dan verliest het algemeen belang. Dan is ons dorp de verliezende partij.

Als de coalitiepartijen zich nou gewoon hadden gehouden aan het afgesproken budgetplafond van 4 miljoen euro, dan waren daar nog wat wensen van de gebruikers bij gekomen, dan was er nog wat geïndexeerd en dan was er een acceptabel bedrag voor het Dorpshuis uitgekomen. Klaar, en dan waren we overgegaan tot de dingen van de dag. Dan hadden we ook geen interpellatiedebat hoeven aan te vragen.

Fractie VVD Son en Breugel