Amanda Schiltmans
Amanda Schiltmans Foto: ©Q-Studio

Son en Breugel aantrekkelijk maken door Duo-wonen

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Son en Breugel vergrijst en ontgroent. Jongeren in Son en Breugel kunnen moeilijk aan een betaalbare woning komen, waardoor zij uitwijken naar (rand)gemeenten waar zij wel een betaalbare woning kunnen krijgen.

Redacteur: Rianne van der Heijden

Amanda Schiltmans van de stichting ‘Statiegeld Op Jeugd’ bedacht vier jaar geleden daarvoor een nieuw concept om dit probleem op te kunnen lossen: Duo-wonen; door kadastrale woningsplitsing kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen en wordt aan jongeren woonruimte geboden. In een warmhartig gesprek met Amanda worden mooie ontwikkelingen aan het licht gebracht. Zij ziet voor ouderen en jongeren meerdere redenen om hieraan mee te doen.

Aantrekkelijk houden
Amanda: “Son en Breugel vergrijst zoveel meer dan andere omliggende gemeenten. Om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor jongeren zullen wij het roer om moeten gooien en het woningbeleid daarop aan moeten passen. Veel senioren wonen in (grotere) woningen waarvan zij alleen de benedenverdieping gebruiken; de bovenverdieping staat leeg. Tegen die achtergrondgedachte is het nieuwe concept Duo-wonen ontstaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door het kadastraal splitsen van de eigen woning door senioren voor jongeren.”

Zelfstandig
Duo-wonen is een manier voor senioren om zelfstandig te wonen in hun vertrouwde omgeving. De verkoop van een deel van hun woning zorgt ervoor dat zij een oudedagsvoorziening uit de stenen kunnen halen. Jongeren helpen de senioren met taken als boodschappen doen, een sociaal praatje, hulp met de computer of samen de tuin doen. Door de hulptaken van de jongeren worden ook de regionale mantelzorgers ontzorgd. Jongeren en (her)starters op de woningmarkt wordt een betere mogelijkheid geboden op woningkansen binnen onze gemeente. Jongeren kunnen op deze manier zelfstandige woonruimte krijgen in ruil voor hulp aan die senioren.

Woningsplitsen
“We proberen Duo-wonen op te nemen in de woonzorgvisie van diverse gemeenten. De druk op de woningmarkt zal door woningsplitsing verminderen en tegelijkertijd de sociale verbinding binnen onze gemeente versterken; de wederkerigheid van jongeren die iets terugdoen”, licht Amanda toe.

Betaalbare woning
Duo-wonen biedt (her)starters op de woningmarkt zicht op een betaalbare woning. Op de site van de stichting Statiegeld Op Jeugd (www.st-soj.nl) kunt u meer lezen over de manier waarop senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving in Son en Breugel.