Artist Impression Dorpshuis
Artist Impression Dorpshuis Foto: INBO

Onderzoek naar aanbesteding zorgt voor rust in de raad

Algemeen Politiek

Son en Breugel - De twijfels die de oppositiepartijen eerder al hadden of de aanbesteding van het nieuwe Dorpshuis in de voormalige kerk wel correct is verlopen, heeft afgelopen week toch geleid tot een onderzoek.

Redacteur: Adrie Neervoort

Na het besluit over de aanbesteding in augustus vorig jaar, hebben VVD, Dorpsbelang en Voor U!, als oppositiepartijen in de raad, getwijfeld aan de juistheid van deze aanbesteding. Daarbij grepen zij alle middelen aan die er waren om dit in de raad ter discussie te stellen. Zo was er een interpellatiedebat en veel schriftelijke vragen. Maar telkens weer werd er door wethouder Boersma en de coalitiepartijen ontkend dat er niets onrechtmatigs was gebeurd bij de aanbesteding.

Motie overbodig
Toch konden zij de twijfel niet wegnemen bij de oppositie en leek het bijna een verloren zaak voor de oppositie om de waarheid nog boven tafel te krijgen. De oppositie diende daarom donderdag 4 februari een motie in met een dringend verzoek om een onderzoek in te laten stellen naar de gang van zaken betreffende de aanbesteding, om zo de toch al lang durende discussie hierover te stoppen. De motie werd geheel overbodig toen bleek dat in dezelfde vergadering het college met het voorstel kwam om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanbesteding. Er wordt hiervoor een advocatenkantoor ingeschakeld, waarvoor al een offerte is uitgezet. Het college verwacht daar binnen een week meer over te kunnen vertellen aan de raad. Daarop besloot de oppositie de ingediende motie weer in te trekken, en aan te geven aan het college blij is met de keuze om toch een onderzoek in te stellen.

Duidelijkheid creëeren
“Wij kiezen voor een onderzoek om duidelijkheid te creëren aangaande de vragen, en dus de onduidelijkheid over dit onderwerp weg te nemen”, aldus Jan Boersma, die als wethouder verantwoordelijk is voor de aanbesteding. Daarbij deed hij de belofte dat hij de raad op de hoogte zal houden van de gang van zaken en natuurlijk ook over de uitkomsten van het onderzoek en deze te bespreken in de raad.