Kinderen gaan te voet naar school
Kinderen gaan te voet naar school Foto: ©Veilig Verkeer Nederland

Rondom scholen moet veiliger

Algemeen Verkeer

Son en Breugel / Landelijk - Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat 69% van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger worden. VVN onderstreept deze uitkomst en concludeert dat gemotoriseerd vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt. Om schoolomgevingen veiliger te krijgen, doet de verkeersveiligheidsorganisatie vandaag, maandag 12 april, een appél op alle ouders en alle automobilisten.

Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring op te doen. Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Bijdragen aan een veiliger verkeer is volgens VVN niet moeilijk. Om de boodschap voor een veilige schoolomgeving kracht bij te zetten, start VVN komende woensdag een ‘Meedoen is makkelijk’-campagne.

Veilig Verkeer Nederland laat weten dat het merendeel van alle basisschoolleerlingen (80%) binnen een straal van drie kilometer bij hun school vandaan woont. Het merendeel van de scholen is gesitueerd in een woonwijk. Daarmee lijkt het voor de hand liggend dat kinderen in groten getale lopend of met de fiets naar school gaan. Toch wijst de praktijk anders uit. VVN ontvangt het hele jaar door meldingen op  over gevaarlijk gemotoriseerd verkeer rondom scholen en laat weten dat ook veel schooldirecteuren en Verkeersouders met dit probleem worstelen. Volgens VVN is hiervoor maar één makkelijk toepasbare oplossing: ‘Laat de auto staan en breng je kind lopend of met de fiets naar school’. Onderzoek* toont aan dat kinderen lopend en fietsend naar school gaan vele malen leuker vinden dan met de auto.

Naar elkaar omkijken
Niet alleen schoolomgevingen blijken onveilig. Uit nieuw onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 65% van alle Nederlanders zich in het verkeer weleens onveilig voelt. Op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken, staan ‘automobilisten’ met stip op één. Op de website van het VVN zijn een aantal klachten van bezorgde dorpsgenoten te lezen. Hieruit blijkt dus dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker lopend of fietsen eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit. Volgens VVN is een derde van alle Nederlanders (33%) van plan om vaker de fiets te pakken.

Meedoen is makkelijk
Veilig Verkeer Nederland hanteert sinds twee jaar het motto ‘Meedoen is makkelijk’. Hiermee hoopt zij weggebruikers bewust te maken van het feit dat iedere verkeersdeelnemer iets kan doen om het verkeer veiliger te maken. Volgens VVN kan dit al zodra je de deur uitstapt. De auto vaker laten staan en kinderen doorgaans lopend of met de fiets naar school brengen, zijn slechts voorbeelden van hoe we door het maken van een eenvoudige keuze samen het verkeer veiliger maken. Speciaal voor mensen die zich ongerust maken over een onveilige verkeerssituatie in hun directe omgeving heeft VVN een meldpunt opgezet. Daarop kan iedereen eenvoudig een melding maken en samen met VVN in actie komen om de omgeving veiliger te maken.

Meldingen uit Son en Breugel
Een aantal dorpsgenoten hebben al melding gemaakt via het meldpunt op genoemde website. Zo zijn er in 2020 meldingen gedaan vanuit de Veerstraat, Stakenburgstraat en Gentiaan; de meest recente is in januari 2021 gemeld, waarbij een dorpsgenoot uit de Kanaalstraat zijn/haar zorgen uit over de situatie in de Kanaalstraat. Kijk voor meer informatie over de meldingen in Son en Breugel op https://participatiepunt.vvn.nl/kaart.

*Bron: Publab (2018). Veilige basisschoolomgeving, september 2018

Afbeelding
Algemeen 10 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 14 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen