Op de groene kliko's is duidelijk de maximumsnelheid te zien
Op de groene kliko's is duidelijk de maximumsnelheid te zien Foto:

Bewoners Kanaalstraat zijn hardrijders meer dan zat

Algemeen Verkeer

Son en Breugel - Op bijna alle wegen in Son en Breugel geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Bij het binnenrijden van de dorpsgrenzen wordt dit op een bord aangekondigd; dus iedere bestuurder van een gemotoriseerd voertuig is hiervan op de hoogte. Ondanks dat dit een bekend gegeven is, wordt deze snelheid niet door iedere bestuurder in acht genomen. Dit tot grote ergernis van omwonenden die aan een straat wonen waar vaak te hard wordt gereden, zoals in de Kanaalstraat.

Redacteur: Emmy Grit

Bezorgde Kanaalstraat-bewoners hebben al vaker aan de bel getrokken bij de gemeente en gevraagd of er snelheidsbeperkende maatregelen kunnen worden genomen in hun straat, maar kregen iedere keer weer nul op het rekest. Henk, één van de woordvoerders, vertelt: “Er wordt echt heel hard gereden in onze straat. Overdag ligt de snelheid van bijna ieder gemotoriseerd voertuig boven de dertig kilometer per uur, en vooral in de avonduren wordt er nog veel harder gereden. Helaas wordt er nooit gehandhaafd op de snelheid.” De weg ‘leent zich er ook wel voor’; een brede weg, zonder oversteekplaatsen, drempels of straatjuweeltjes en er is geen verkeer dat van rechts kan komen, behalve bij de ophaalbrug waar regelmatig aanrijdingen plaatsvinden. Veel fietsers kunnen daar niet veilig oversteken vanwege de verkeersdrukte. Dit kan een ideale plaats zijn voor een veilige oversteekplaats en een bord met 30 km aanduiding.

Doorn in het oog
De onveilige situaties in de Kanaalstraat zijn een doorn in het oog van bijna alle bewoners. Een aantal van hen heeft contact opgenomen met de gemeente. “Wij hebben voorstellen gedaan voor het plaatsen van extra opvallende 30km-borden zoals een matrixbord met een smiley die groen oplicht als je je aan de snelheid houdt en boos kijkt en rood oplicht als je harder dan 30km per uur rijdt, of het realiseren van twee veilige oversteekplaatsen/zebrapaden. De gemeente heeft ons laten weten dat deze voorstellen niet mogelijk zijn vanwege organisatorische en financiële redenen en dat dit niet in hun plannen past.”

Eenvoudige maatregelen
In een schriftelijke reactie aan één van de bewoners laat de gemeente weten dat ‘door het ontbreken van voldoende dagelijks overstekende voetgangers er in de straat geen logische plek is voor het aanleggen hiervan. Aan weerszijden van de straat liggen woningen en bedrijven die slechts incidenteel tot overstekende voetgangers leiden.’ In de Kanaalstraat bestaat, net als in de Nieuwstraat, wel degelijk de behoefte om veilig te kunnen oversteken, wat in de huidige situatie -zonder veilige oversteekplaatsen- soms tot gevaarlijke situaties leidt. Het wordt in de straat steeds drukker met parkeerders, waardoor bewoners niet altijd aan de gewenste straatzijde kunnen parkeren en dus moeten oversteken. “Ondanks dat er in de Kanaalstraat minder vaak wordt overgestoken, kan door de aanleg van een of twee veilige en goed zichtbare zebrapaden wel de snelheid van de hard rijdende weggebruikers worden teruggebracht. Een andere eenvoudige snelheidsbeperkende maatregel is om met verf de belijningen van het fietspad opvallend te accentueren waardoor de straat optisch smaller lijkt. Daardoor wordt het voor de fietsers ook meteen een stukje veiliger”, aldus een bewoner.

Stickers 30km
De bewoners van de Kanaalstraat hebben na het bericht van de gemeente contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland en advies gevraagd hoe zij de Kanaalstraat veiliger kunnen maken. Om te beginnen heeft Veilig Verkeer Nederland per bewoner drie stickers met de afbeelding ’30km’ verstuurd, die inmiddels zijn uitgedeeld en op de groene kliko’s zijn geplakt. “Op deze manier attenderen wij in ieder geval één dag in de week de bestuurders van gemotoriseerde vervoersmiddelen dat de maximale snelheid óók in onze straat dertig kilometer per uur is. De kliko’s staan op de ophaaldag in beide richtingen van het begin tot het einde van de straat, dus dat gaat zeker goed opvallen”, aldus een van de woordvoerders. “En dit is zeker niet de enige actie die wij gaan doen. Wij gaan net zo lang door tot er iets aan gedaan wordt”, klinkt het strijdvaardig.

Oproep
“Wij willen een veilige straat, niet alleen voor onszelf maar ook voor alle andere gebruikers zoals fietsers die gebruik maken van de Kanaalstraat. Zij fietsen vaak over de stoep, omdat zij zich niet veilig voelen op het aangrenzende fietspad; de auto’s scheuren als het ware vlak langs hen af. Er moet echt iets in deze straat gebeuren, voordat er straks echt een groot ongeval gebeurt”, aldus een ongeruste bewoner. Ze doen dan ook een oproep aan alle dorpsgenoten en andere weggebruikers: “Hou je aan de maximumsnelheid, bij ons in de Kanaalstraat en uiteraard ook in de andere straten van Son en Breugel.”