Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Brug Hooidonk vijf dagen dicht

Algemeen Verkeer

Son en Breugel - Brug Hooidonk is van maandag 28 juni tot en met 2 juli afgesloten voor al het verkeer, ook voor hulpdiensten en lijndiensten. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het brugdek. De omleidingsroute gaat via de brug Stad van Gerwen of via de Sonse brug.

Van vrijdag 2 juli tot en met donderdag 15 juli is de brug weer te gebruiken voor het verkeer, maar dan geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/h. In die periode wordt het schilderwerk aan de zijkant van de brug vanaf het water bijgewerkt. De snelheidsbeperking wordt ingesteld met het oog op de veiligheid van de schilders en om de brug minder te laten trillen tijdens het schilderen.

 Werkzaamheden brug Hooijdonk
Op 28 juni starten we met brug Hooijdonk. Tot en met 15 juli zijn we bezig met:
• Vervangen slijtlaag
• Schilderen zijkant brug
• Vervangen wrijfgording noordzijde
• Betonreparatie achter wrijfgording

Hinder
Voor het wegverkeer is de brug van 28 juni tot en met 2 juli afgesloten. Vervolgens geldt van 2 juli tot en met 15 juli een snelheidsbeperking op de brug. Het scheepvaartverkeer ondervindt 29 en 30 juni hinder van het vervangen van de slijtlaag; dan moet het brugdek gesloten blijven. Deze sluiting is er gedurende een bloktijd van vijf uur, beide dagen tussen 11.00 – 16.00 uur. Van de overige werkzaamheden ondervindt scheepvaart geen hinder.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Doorn Geldermalsen BV.

Onderhoud Vaarwegen
Jaarrond werkt Rijkswaterstaat via meerdere projecten aan aanleg, beheer en onderhoud van de Maas en kanalen in Noord-Brabant, zuid Gelderland en Limburg. Altijd met het streven om het dagelijks functioneren van vaarweggebruikers, weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk te belemmeren, maar overlast is niet altijd te voorkomen. De werkzaamheden zijn nodig, soms vanwege incidenten en storingen, en soms om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van water én van verkeer op en rond het water te kunnen waarborgen.