Een onoverzichtelijke situatie waar de fietsers voorrang hebben op het verkeer dat op de Hendrik Veenemanstraat rijdt
Een onoverzichtelijke situatie waar de fietsers voorrang hebben op het verkeer dat op de Hendrik Veenemanstraat rijdt Foto: Wil Feijen

Praat mee over verkeersveiligheid Hendrik Veenemanstraat

Algemeen Verkeer

Son en Breugel - Veiligheid in het dorp staat bij veel inwoners hoog in het vaandel. Bij het binnenrijden van Son en Breugel wordt iedere gemotoriseerde verkeersdeelnemer door verkeerstekens op de hoogte gebracht van de daar geldende maximumsnelheid. Toch hebben veel verkeersdeelnemers daar lak aan en overschrijden vaak de maximumsnelheid.

Redacteur: Emmy Grit

Om de maximumsnelheid extra zichtbaar te maken, hebben bewoners van bepaalde straten in het centrum van Son en Breugel een paar weken geleden van de gemeente Son en Breugel 30-km-stickers ontvangen. Ook zijn er bij Veilig Verkeer Nederland stickers aangevraagd door bewoners van andere straten in het dorp. Het is de bedoeling dat deze stickers op de grijze en/of groene kliko geplakt worden, zodat het gemotoriseerd verkeer, als de kliko’s langs de weg staan, nogmaals geattendeerd wordt op de maximumsnelheid.

Toch ontstaan er door hard rijden nog vaak onveilige situaties in het dorp, zoals bijvoorbeeld in de Hendrik Veenemanstraat, die vaak als racebaan gebruikt wordt richting het dorp, en andersom, het dorp uit, omdat de inrichting van de straat zich hier voor leent. Regelmatig komt het voor dat een automobilist die zich in deze straat aan de snelheid houdt, ingehaald wordt door een andere verkeersdeelnemer. Bewoners van de Hendrik Veenemanstraat hebben al vaker aan de bel getrokken bij de gemeente om deze straat anders in te richten.

Onlangs heeft een bewoner van deze straat de politieke partij Voor U! benaderd met de vraag of zij iets kan betekenen in een oplossing voor de verkeerssituatie. Helga Helders, fractievoorzitter Voor U!: “Wij willen samen met de bewoners bekijken hoe wij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren.”

De partij houdt op donderdag 14 oktober van 19.00 tot 21.30 uur een brainstormavond in De Bongerd, waar men samen met de aanwezigen oplossingen gaat zoeken om de verkeersveiligheid in de bewuste straat te kunnen verhogen. Voor deze avond kunt u zich aanmelden bij Helga Helders via helgahelders@gmail.com.