Een voorbeeld van een stuk groen in een straat die bijvoorbeeld geadopteerd kan worden (archieffoto)
Een voorbeeld van een stuk groen in een straat die bijvoorbeeld geadopteerd kan worden (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Inwoners van Son en Breugel mogen groen zelf onderhouden

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - De inwoners van Son en Breugel worden meer betrokken bij het groenonderhoud in de gemeente Son en Breugel. Dit hoopt de gemeente te bereiken door het mogelijk maken van het beheren van een stukje groen in een straat of wijk door de desbetreffende bewoners.

Redacteur: Adrie Neervoort

Wethouder Boersma presenteerde het plan aan de gemeenteraad en kreeg daarvoor instemming van bijna alle partijen in de raad, alleen Dorpsbelang kon niet met het voorgestelde plan instemmen.

Niet moeten maar mogen
In het plan kunnen dus bewoners van een straat of wijk een stuk groen adopteren; daarbij maakt de gemeente afspraken over het onderhoud. De straat/wijk is dan verantwoordelijk voor het onderhoud en de gemeente zal hierop toezien en waar nodig helpen, bijvoorbeeld met het snoeien van een boom. “Het is niet zo dat de mensen moeten, nee mensen mogen groen adopteren als ze daar plezier aan beleven”, aldus wethouder Jan Boersma. Bij het niet nakomen van de afspraken, dus het niet onderhouden van het groen, zal de gemeente het onderhoud weer overnemen.

Tegen gestemd
Eef van Turnhout van Dorpsbelang, de partij die niet instemde, laat weten het als een verkapte bezuiniging te zien en vraagt zich ook af waarom er niet is gekozen voor de inzet van de mensen van de WSD, het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. “We missen een maatschappelijke kans als we de WSD niet ruimer inzetten”, zo laat hij weten. Wethouder Boersma herinnert Dorpsbelang, en dus ook Eef van Turnhout eraan, dat er al een samenwerking met de WSD is; zo wordt er volgens hem een ploeg van de WSD ingezet om het straatvuil op te ruimen.

Voordeel
De partijen die wel instemden zien het juist als een voordeel dat inwoners betrokken worden bij het groenonderhoud. “Het plan geeft dan ook heldere kaders hoe inwoners kunnen participeren in het groenonderhoud in hun wijk”, aldus Joris van Dam, PvdA GroenLinks. Wel merken de raadsleden op dat bij de uitvoering een goede communicatie belangrijk is.

Onderhoud na toestemming
Het nieuwe plan lijkt een vervolg op het reststrokenbeleid uit 2016 van de gemeente. Daar wordt in beschreven dat gemeentegrond die zonder toestemming van de gemeente in gebruik is door inwoners, moet worden teruggeven. Bij het huidige plan vindt onderhoud door de inwoners pas plaats na instemming van de gemeente.