Stan (l) en Jürgen (r) op het Raadhuisplein
Stan (l) en Jürgen (r) op het Raadhuisplein Foto: Wil Feijen

Centrum kan veel aantrekkelijker en veiliger worden

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Een jaar geleden werd het plan van Stan Mooij voor een sfeervoller centrum door veel lezers enthousiast ontvangen. Samen met onze toenmalige redacteur Jürgen Feuerriegel zocht Stan politieke steun voor het plan. Zij vonden gehoor bij D66, die het idee omarmde en het als speerpunt gaat inzetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Met de opening van de A50 in 2003 kreeg het centrum een ander gezicht. Het doorgaande (vracht)verkeer kwam niet langer door het dorp en de Nieuwstraat werd aangepast ten behoeve van het lokale autoverkeer, de fietsers en de voetgangers. Waar andere gemeenten overigens al begonnen waren met het voorzichtig inrichten van voetgangersgebieden, bleef Son en Breugel vasthouden aan een centrum waar je in principe overal moet kunnen parkeren om te winkelen.

Ander karakter
Maar volgens Stan en Jürgen, die zich inmiddels hebben aangesloten bij D66, zijn die tijden inmiddels veranderd. Met de opkomst van webshops heeft het winkelen in een centrum een ander karakter gekregen. Mensen willen het winkelen graag combineren met een gezellige sfeer, met terrasjes en leuke pleinen, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar de auto niet langer dominant aanwezig is. In veel gemeenten zijn er intussen om die reden voetgangerszones gerealiseerd, waar het leuk winkelen is en waardoor tevens de winkeliers en de horeca tevreden zijn met de aanloop en de omzet. Het gevolg is een aanzuigende werking op mensen uit het eigen dorp en de omringende gemeenten.

Raadhuisplein
Volgens Stan is het Raadhuisplein echt niet meer van deze tijd; er staan bijna geen bankjes en er zijn twee kleine terrasjes, kortom, een kaal en leeg plein. Stan: “Stel je eens voor dat er geen auto’s meer langs het plein en vóór het gemeentehuis rijden en dat er mooie beplanting zou komen met waterelementen en ruimte voor terrasjes aan beide kanten. Daarbij kun je ook overwegen om de Airbornestraat en de Heistraat als voetgangersgebied in te richten, dan heb je al een mooie verbinding tussen het Raadhuisplein, het 17 Septemberplein en de Nieuwstraat. En de markt kan er nog steeds blijven. In het buitenland gaan we toch ook het liefst op een terras zitten tussen de marktkraampjes in, met alle levendigheid; dat kan ook in ons dorp.”

Nieuwstraat
In het oorspronkelijke plan dacht Stan nog aan een onderdoorgang/viaduct over de Nieuwstraat om het Raadhuisplein te verbinden met het Kerkplein, maar dat stuitte op veel weerstand en inmiddels lijkt het een veel beter idee te zijn om de Nieuwstraat autoluw te maken. Jürgen vult aan: “De Nieuwstraat is vanaf de Hendrik Veenemanstraat tot het Kerkplein niet optimaal ingericht. In het midden van de straat liggen de groene, ovale eilandjes zonder een echte functie en ook niet bijzonder fraai qua aanblik, terwijl de fietspaden in de straat zijn aangelegd, hetgeen niet echt veilig is.”

Bron van twijfel
Voor de voetgangers zijn er zo’n acht oversteekplaatsen; goed bedoeld volgens de heren, maar een bron van twijfel en risico’s voor zowel voetgangers als autoverkeer. “Er is eigenlijk ruimte zat om de fietspaden separaat en veiliger aan te leggen en de Nieuwstraat gezelliger in te richten voor het winkelend publiek. Maar dan moet je wel iets aan het autoverkeer doen”, vervolgt Jürgen. Opties zijn bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer of de weg zodanig aanleggen dat de auto te gast is, en dan kun je de twee pleinen ook veel beter op elkaar laten aansluiten. “Nu zijn we gewend om altijd door het dorp te rijden om te winkelen of om de kortste weg naar Eindhoven te nemen, maar dat is niet echt nodig: er zijn voldoende andere wegen. Natuurlijk geeft dit extra parkeerdruk elders en naar alternatieven moeten we nog zorgvuldig kijken”, aldus Jürgen.

Verbinding met Breugel
Een andere wens is het aanleggen van een groene verbindingsweg voor voetgangers vanaf de kerktoren door het park Vroonhoven met een oversteek bij de Veerstraat en langs een nieuw aan te leggen voetpad, met schilderijen van Pieter Brueghel langs de Dommel tot Breugel. Volgens Stan is het dan wel noodzakelijk om het park Vroonhoven anders in te delen: enerzijds een begraafplaats en anderzijds een openbaar en aantrekkelijk park, hetgeen nu niet het geval is. Stan: “Dan kan ook het Dommelbalkon beter uit de verf komen, zowel letterlijk als figuurlijk.” Ook deze wens is door D66 opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Draagvlak
Beide dorpsgenoten benadrukken dat hun ideeën een richting aangeven en dat het belangrijk is om een definitief plan te ontwikkelen dat gedragen wordt door de dorpsgemeenschap. Om dit te bereiken zou je als gemeente een brede adviesgroep moeten samenstellen waarin winkeliers, horeca, omwonenden, burgers uit het dorp, ambtenaren en politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Maar eerst moet de politiek om en is er een college van burgemeester en wethouders nodig dat van de herinrichting van het centrum een speerpunt wil maken.

Discussieavond
“Om te beginnen gaat D66 op 7 maart 2022 een discussieavond in De Zwaan organiseren met als thema een gezelliger en veiliger centrum in Son en Breugel, waarbij iedereen die mee wil denken van harte welkom is. “Als we echt gaan voor onze droom dan kan in 2023 de eerste fase van ons nieuwe centrum al gerealiseerd worden”, besluit Jürgen. Dichter Stan vertaalt deze droom naar een woordspeling: ‘een vergezicht dat hopelijk snel dichterbij komt’.