Op de voorgrond Henk terwijl Peter de gebreide arm op de boom vastmaakt
Op de voorgrond Henk terwijl Peter de gebreide arm op de boom vastmaakt Foto: Wil Feijen

Omarm de maximumsnelheid van 30km per uur

Algemeen Verkeer

Son en Breugel - Het is algemeen bekend dat op bijna alle wegen binnen de bebouwde kom in Son en Breugel de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Toch houden veel gemotoriseerde voertuigen zich niet aan deze snelheid, tot ergernis van vele dorpsgenoten. In een aantal straten zijn wekelijks kliko’s te zien met een 30-km-sticker erop, wat duidt op de maximumsnelheid in die straat. Buurtbewoners van de Wilhelminalaan willen met een ludieke actie de chauffeurs extra attenderen op de maximumsnelheid in hun straat, en ook dat die snelheid geldt voor de andere straten in Son en Breugel.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Henk Willems woont al ruim 40 jaar in de Wilhelminalaan en overbuurman Peter van Deursen dit jaar precies 50 jaar. De afgelopen decennia hebben ze een flinke toename van gemotoriseerd verkeer door hun straat gezien, zowel lokaal verkeer als ook passanten die door Son en Breugel rijden om op hun plek van bestemming te komen. Henk en Peter beseffen dat ze het aantal voertuigen niet terug kunnen dringen, maar ze hopen de chauffeurs van gemotoriseerde voertuigen bewust te maken dat zij zich in een woonwijk bevinden en dat zij hun rijgedrag aan moeten passen.

Geen drempels of straatjuwelen
De buren zijn het er unaniem over eens dat het geen zin heeft om in het stuk vanaf de brug over de Dommel tot en met het centrum straatjuweeltjes of drempels neer te leggen. De Oranjestraat komt uit op de Wilhelminalaan en meteen daarna volgt een bocht, dus dergelijke obstakels zouden alleen maar onveilige situaties met zich meebrengen, volgens beide heren.

Armen om de bomen
Henk en Peter hebben in eigen beheer kleine en grotere borden gemaakt met daarop ‘30’ en hebben die op een aantal bomen gehangen. Henk: “Een creatieve buurtgenoot heeft een aantal armen gebreid en die hebben wij vrijdag 3 december op drie bomen vastgemaakt. Wij hopen dat alle bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die door de Wilhelminalaan rijden de armen zien en deze ludieke actie ‘omarmen’ en zich bewust worden dat 30 kilometer per uur ‘de max’ is.”

Fietsverkeer Oranjestraat
Behalve dat veel automobilisten te hard door de straat rijden, maken de buren zich ook zorgen over het fietsverkeer dat vanuit de Oranjestraat de Wilhelminalaan opdraait. Peter: “De fietsers worden, vooral in deze donkere tijd van het jaar, onvoldoende gezien. Veel auto’s die richting het centrum rijden, geven fietsers die van rechts komen geen voorrang.” Henk vult aan: “Er zijn al te veel bijna-ongelukken gebeurd op die plek, en het is niet de vraag of er een aanrijding gebeurt, maar eerder wanneer. Die voorrangssituatie moet gewoon duidelijker gemaakt worden.” Beide buurtgenoten hebben wel een idee om de verkeerssituatie veiliger te maken: “Zet er een lantaarnpaal neer, net zoals bij het zebrapad in de Boslaan, die aanspringt als er iemand langskomt.”

Snelheidsmeter
Waar beide mannen ook heil in zien is het ophangen van een snelheidsmeter, zodat verkeersdeelnemers meteen hun gereden snelheid zien. Peter: “Als verkeersdeelnemer word je toch blij als je een groene smiley ziet in plaats van een rode. En als er toch een rode verschijnt, dan weet je dat je je gaspedaal los moet laten.”

Inrichting van de weg

In het verleden heeft Henk al diverse keren contact opgenomen de gemeente Son en Breugel om de onoverzichtelijke situatie Oranjestraat/Wilhelminalaan aan te kaarten. “Helaas heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Ik hoop dat een verkeersdeskundige deze onveilige situatie eens ter plekke komt beoordelen en dat er passende maatregelen genomen worden. De straat is niet als 30-km-weg ingericht, waardoor de politie niet kan handhaven op snelheid. Wellicht een optie voor de gemeente om dit wel te doen en dan ook te gaan controleren op snelheid”, sluit Henk af.

Afbeelding
Algemeen 9 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 13 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen