José Goossens (archieffoto)
José Goossens (archieffoto) Foto: ©Dorpsbelang Son en Breugel

Standpunten Dorpsbelang

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In deze krant presenteert Dorpsbelang in de komende weken zijn belangrijkste standpunten. Deze week de eerste twee.

1. Met ‘hart’ voor onze burgers
Dorpsbelang heeft ‘hart’ voor u! De wensen en behoeften van u zijn leidend. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Dát is maatwerk.

Wij gaan als partij erop af én we vragen u om zich te melden als u ideeën heeft. Wij luisteren naar álle inwoners, jong, oud, met of zonder beperking. Ieders mening doet ertoe, ook als die afwijkt van onze opvatting.

Samen met u en de maatschappelijke organisaties besteden we extra aandacht aan de knelpunten die worden ervaren. We formeren een ‘testteam’ bestaande uit ervaringsdeskundigen dat ons helpt om met een gedegen en dus gedragen beleid de knelpunten aan te pakken. 

Wij zorgen voor middelen om de ontmoeting in buurten en wijken te versterken, want het ‘praatje over de heg’ van vroeger is in deze tijd niet altijd meer mogelijk. Wij informeren u via één centraal punt over alle activiteiten, voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. 

Inclusief beleid, want iedereen hoort erbij. Wij realiseren dit onder meer door hierover bepalingen op te nemen én te toetsen in de gemeentelijke subsidievoorwaarden.

Maakt u zich ‘hart’ voor ons? Stem Dorpsbelang!

2. Uw en onze woonomgeving
Dorpsbelang maakt zich er ‘hart’ voor dat u snel antwoord krijgt op uw vragen. Vragen moeten niet alleen bij een digitaal loket binnenkomen, maar er moet ook een fysiek punt zijn in alle wijken. Want waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis gaan? Het moet anders. De gemeente moet naar de inwoners komen. Heel simpel gezegd: de inwoners zijn de klanten van de gemeente en niet andersom!

Wij zorgen ervoor dat de antwoorden niet luiden: ‘Het kan niet, want …’ Nee, andersom: ‘Het kan wel, onder die voorwaarden ...’ Dan weet u beter waar u aan toe bent dan alleen bij een bot nee!

Wij betrekken inwoners nu al bij de omgevingsvisie. Het kan toch niet zo zijn dat de huidige coalitie een locatie in de Sonniuswijk opgeeft om windmolens te plaatsen, terwijl de inwoners van niets weten? Uw woonomgeving en uw gezondheid zijn belangrijk, en niet alleen het financiële gewin.

Wij pleiten voor een verbod op vuurwerk. Alleen op twee locaties in het dorp mag met Oud en Nieuw vuurwerk afgestoken worden. Veiligheid staat voorop, en hondenbezitters weten wat het betekent als er dagenlang vuurwerkbommen ontploffen.

Maakt u zich ‘hart’ voor ons? Stem Dorpsbelang!

Afbeelding