(Foto ter illustratie)
(Foto ter illustratie) Foto: MooiSonenBreugel

Dorpsbelang maakt zich ‘hart’ voor de zorg en bouwen voor jong en oud

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Politiek

In deze krant presenteert Dorpsbelang dezer weken zijn belangrijkste standpunten. Deze week aflevering twee.

Uw zorg is onze zorg
Dorpsbelang maakt zich ‘hart’ voor eenieder die zorg nodig heeft! Zo gaan we onze gemeenschap dementievriendelijk maken en pakken we eenzaamheid onder ouderen én jongeren aan. We bieden ondersteuning bij het opsporen en terugdringen van laaggeletterdheid. We stimuleren de zelfredzaamheid en digitale weerbaarheid van ouderen. Ook zorgen we ervoor dat openbare gebouwen, fiets- en wandelpaden voor mindervalide inwoners goed toegankelijk zijn.

Mantelzorgers kunnen indien nodig rekenen op financiële en huishoudelijke ondersteuning. Ook gaan we in gesprek met werkgevers om mantelzorg en werk beter te laten samengaan. Uitvoerende organisaties (ook de vrijwillige) zullen we adequaat financieren, zodat zij op hun taken zijn toegerust.

Wij stimuleren een hoogwaardig aanbod aan voorzieningen, zoals de aanwezigheid van een postagentschap, bibliotheek, winkels, sportclubs, buurthuizen en centra voor cultuur en creativiteit, waaronder ons nieuwe Dommelhuis.

Maakt u zich ‘hart’ voor ons? Stem Dorpsbelang, lijst 4!

Bouwen voor jong en oud
Dorpsbelang heeft ‘hart’ voor onze inwoners en daarom blijven we serieus werk maken van betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen, waarbij we ruimte geven aan de wensen van de toekomstige bewoners.

Dat betekent dat we inzetten op het bouwen van tiny houses, stimuleren van collectief particulier initiatief, meerlaagse woonruimte in het centrum van Son en van Breugel, veel meer grip op nieuwbouw van soorten woningen, meer samenwerking met Woonstichting ‘thuis en eventuele andere woningcorporaties, ontwikkelen woningbouw op gemeentelijk eigendom en investeren in de aankoop van bouwgrond.

Verplaatsing, inbreiding, alternatieve woonvormen komen meer dan nu op de politieke agenda. Ook de mogelijkheden van Sonniuswijk – na verlegging van de vliegroutes van Eindhoven Airport – en een uitbreiding richting Mosbulten (nu nog grondgebied van Meierijstad) moeten serieus worden onderzocht. ‘t Harde Ven, de bossen bij het Oud Meer, de bosstrook langs het Wilhelminakanaal en de Sonse Bergen blijven voor woningbouw buiten schot, evenals de gebieden behorende bij het Dommeldal.

Wij willen ook de haalbaarheid van verplaatsing van onze sportvelden naar de rand van het dorp (Sonniuswijk) – met nieuwe accommodaties voor hockey, voetbal, golf en tennis – samen met de verenigingen serieus onderzoeken.

Maakt u zich ‘hart’ voor ons? Stem Dorpsbelang, lijst 4!

Voor meer informatie: www.dorpsbelang.com, info@dorpsbelang.com. Bezoek ons ook op Facebook en Instagram.

Afbeelding
Afbeelding
Algemeen 19 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 23 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen