Nieuwe bomen voor het 17 septemberplein
Nieuwe bomen voor het 17 septemberplein Foto: MooiSonenBreugel

SonEnergie vindt herinrichting 17 Septemberplein gemiste kans

Algemeen

Son en Breugel - Afgelopen week maakten diverse briefschrijvers in deze krant hun ongenoegen kenbaar over het kappen van alle bomen op het 17 Septemberplein. Dit ging vooral over de gevolgde procedure.

Redactie: Adrie Neervoort

Marianne Wagemans, voorzitter van SonEnergie, is het daar mee eens, maar vindt het ook een gemiste kans: “Al langer zijn wij in ons dorp op zoek naar ruimte voor het realiseren van een ‘postcoderoos’. Dit is een gezamenlijk project van burgers die samen een zonnepanelenpark willen realiseren, op een dak, in een weiland, maar ook boven een parkeerplaats.”

Volgens Wagemans heeft SonEnergie aan de gemeente gevraagd of er mogelijkheden waren voor een zonnepanelenpark op het 17 Septemberplein. “Het antwoord was ‘neen, want we offeren geen groen op’, aldus de gemeente. Nu zijn plotsklaps alle bomen weg. Een unieke kans dus om eens wat breder na te denken over de herinrichting van het plein”, aldus Wagemans.

“Temeer omdat het nieuwe college in het bestuursakkoord het ‘dubbel gebruik van parkeerplaatsen’ expliciet als een van de opties heeft benoemd waar zonnepanelen gewenst zijn. Om die reden hebben we daarom onlangs de eigenaar van Thermae Son ondersteund bij zijn voorstel om het parkeerterrein voor de sauna te overkappen met zonnepanelen”, aldus Wagemans.

Zij vindt de medewerkingsbereidheid van de gemeente hiervoor vooralsnog teleurstellend: “Wij hebben aan het nieuwe college en de raad afgelopen jaar de vraag gesteld om burgers die graag zonnepanelen op hun dak willen leggen, maar gehinderd worden door schaduwwerking van bomen, toch de mogelijkheid te geven om bomen te kappen (en hierbij nadrukkelijk de eis te stellen van compensatie door beplanting elders). Ook hierop was het antwoord van de wethouder: neen, groen gaat voor zon in Son.”

Wagemans begrijpt het argument van de gemeente dat het goed is voor de biodiversiteit dat de acacia’s worden vervangen door zeven verschillende soorten bomen, maar volgens haar zal het nog wel even duren voordat de nieuwe aanplant net zoveel CO2 opneemt als de gekapte, volwassen bomen, en bij kappen komt alle opgeslagen CO2 alsnog opnieuw in de atmosfeer terecht.

Vanzelfsprekend erkent ook SonEnergie volgens Wagemans de waarde van groen en een groene aankleding van de parkeerterreinen in ons dorp. Maar volgens haar is het de kunst om zo slim mogelijk alle functies en doelen met elkaar te combineren, en de tijd te nemen voor het opstellen van een integraal plan waarin alle belangen worden afgewogen, waarbij bovendien in lijn met de nieuwe bestuurscultuur ook de lokale inwoners en belangenorganisaties kunnen meepraten. Bij de ‘herinrichting’ van het 17 Septemberplein is dat helaas wederom niet gebeurd. Een gemiste kans, volgens haar.

Wagemans hoopt dat de raad en het college werk maken van de toezeggingen in het bestuursakkoord en een geschikt parkeerterrein aandragen waar dubbel gebruik wordt gerealiseerd, zodat ook onze inwoners die dat wel willen, maar zelf geen geschikt dak hebben, toch de mogelijkheid hebben om te investeren in duurzame energieopwekking. “Voor het 17 Septemberplein is het een gemiste kans om hier zomaar overheen te stappen. Laten we hopen dat hiervan, bij het uitwerken van de plannen voor het Raadhuisplein en het parkeerterrein voor het Dommelhuis, is geleerd”, sluit Wagemans af.


!
Afbeelding
Algemeen 22 uur geleden Gemeenteberichten woensdag 7 december
Afbeelding
Algemeen 22 uur geleden Eerste editie Sinterklaas voorspeel- en leesmiddagen groot succes
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 16:30 Scouting Dutmella bedankt alle enthousiaste vrijwilligers
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 15:58 Energietoeslag voor grotere groep inwoners
Afbeelding
Ingezonden 8 dec, 11:20 Pleeggezinnen gezocht in regio Eindhoven
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 11:11 Met het Sons Kamerkoor ‘Op weg naar Kerst